רשימת מיני הדו-חיים הנמצאים במוזיאון הזואולוגי באוניברסיטת תל אביב. המינים מסודרים לפי סדרות/תת-סדרות עם חלוקה פנימית למשפחות. לכל מין מצויין מספר הפרטים באוסף.

באוסף הדו-חיים יש 2,325 פרטים השייכים ל- 126 מינים.

 

תאריך עדכון אחרון 01/01/13.

 

 

 

?xml:namespace>

?xml:namespace>

?xml:namespace>

אוספים