חנן לוינסון

גרמניה 1926- ישראל 1983, פרופסור לזאולוגיה

 פרטים נוספים...

חנן ביטינסקי-זלץ

גרמניה 1903- ישראל 1986, פרופסור לזאולוגיה

אלכסנדר ברש

אוקראינה 1900- ישראל 1995, פרופסור לזאולוגיה

היינריך מנדלסון

גרמניה 1910- ישראל 2002, פרופסור לזאולוגיה

יהושוע קוגלר

אוקראינה 1916- ישראל 2007, פרופסור לזאולוגיה

מרגלית גלון

אוסטריה 1927 - ישראל 2012, פרופ' לבוטניקה

לב פישלזון

פרופסור לזאולוגיה

פרטים נוספים...

אנדי לרר

דוקטור לזואולוגיה

ניסן בנימיני

פרופסור לבוטניקה

פרטים נוספים...

דן גרלינג

פרופסור לזואולוגיה

פרטים נוספים...

.