צוות המרכז: ד"ר ירון הרשקוביץ, טוביה אשכולי, עדי וייס ואופיר הירשברג

גופי מים יבשתיים - נחלים, נהרות, אגמים וביצות – הם בין המערכות האקולוגיות המאוימות ביותר בעולם ובפרט באזור הים תיכוני. שילוב של תנאי אקלים יובשניים, מיעוט מקורות מים שפירים וצפיפות אוכלוסין גבוהה, הביאו לשינויים בכמות ואיכות המים הזורמים בנחלי ישראל ולפגיעה מתמשכת במגוון הביולוגי ובתפקוד האקולוגי של מרבית מבתי הגידול הלחים. 

שיקום בתי הגידול שנפגעו והגנה על אלו שנותרו יחסית בלתי פגועים, מהווים אתגר לגופים האמונים על שמירת הטבע והגנת הסביבה בישראל. לשם כך הוקם באוניברסיטת תל אביב ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים, "המרכז הלאומי לאקולוגיה אקווטית", במטרה לתעד ולהגן על המגוון הביולוגי האקווטי ולהרחיב את הידע הטקסונומי והאקולוגי על מיני החי והצומח בבתי הגידול הלחים של ישראל. 

כחלק מאוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטת תל אביב, הידע שייאסף על ידי המרכז לאקולוגיה אקווטית יהווה עמוד תווך חשוב בבניית תשתית הידע המדעי עבור מקבלי החלטות, כחלק ממדיניות ההגנה על המגוון הביולוגי וניהול בר-קיימא של מקווי מים בישראל. 

פעילות המרכז מתמקדת בנושאים הבאים:

  • איסוף וריכוז מידע על המגוון הביולוגי האקווטי ברחבי ישראל (כדוגמת נחלי אגן הכנרת, נחלי החוף ונחלי ים המלח)
  •  הרחבת הידע הטקסונומי על מינים אקווטיים בישראל ובאיזור הלבנט
  • פיתוח ויישום מתודולוגיה סטנדרטית לניטור נחלים על פי המודל האירופאי (בשיתוף אוניברסיטת דויסבורג-אסן, גרמניה)
  • פיתוח ציינים ביולוגיים להערכת מצב אקולוגי
  • ייעוץ לגופים ממשלתיים ומנהלתיים (רשויות נחלים, רשויות מקומיות ורשויות ניקוז),
  • תמיכה בפעילות אקדמית של סטודנטים וחוקרים

פרטי התקשרות
ד"ר ירון הרשקוביץ
המוזיאון לטבע, מרכז המחקר הלאומי ע"ש שטיינהרדט
המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב 
ת.ד 39040 תל אביב 6997801
טלפקס: 03-640-6990
דוא"ל: iaec@tauex.tau.ac.il