ניהול מעבדה: איתי רנן

ועדה מדעית: ד"ר מנחם גורן, ד"ר ינון שרף

אם האדם לא היה כה מתרשם מגודל בלבד, הוא היה מחשיב את הנמלה לנפלאה אף יותר מהקרנף.

(אדוארד ווילסון)

 

פרוקי-הרגליים היא הקבוצה המיוצגת על-ידי מגוון המינים ומספר הפרטים הגדול ביותר בעולם החי והיא מהווה את רוב ביומסת הפאונה בכל בית-גידול יבשתי. פרוקי הרגליים מאכלסים כמעט כל גומחה אקולוגית ומיוצגים בכל הגלדות הטרופיות. על כן, לקבוצה השפעה ישירה או עקיפה על כל מרכיב במערכת. בנוסף, פרוקי-הרגליים, אחרי הצמחים, נמצאים בבסיס מארג המזון ומערכת אקולוגית עשירה ומגוונת בפרוקים מהווה בסיס למארג רחב עשיר ומורכב. בזכות קצב ריבוי משמעותי ומהיר ורגישות רבה לשינויים בתנאי הסביבה, פרוקי הרגליים מהווים כלי יעיל במיוחד לזיהוי ואפיון השפעות שונות על המערכת האקולוגית. מגוון המינים ומספר הפרטים הגדול המתקיים בכל מערכת מאפשר ביצוע מחקרים מקיפים גם בשטחים מצומצמים ובטווח זמן קצר. בנוסף, הוא מאפשר מגוון רחב של ניתוחים לשם השוואה בין יחידות הדיגום ובחינה סטטיסטית מעמיקה. 

המעבדה האנטומולוגית לניטור אקולוגי הוקמה באביב 2014, ושייכת למוזיאון הטבע באוניברסיטת תל אביב. המעבדה מתרכזת במחקרי שמירת טבע וניהול מערכות אקולוגיות על-ידי שימוש בפרוקי-רגליים ככלי רגיש לאפיון המערכות. מחקרי המעבדה מתרכזים בתחום שמירת הטבע ובייחוד בבחינת מערכות בשיקום, הערכת השפעות ממשק בשמורות טבע ובמערכות חקלאיות, בניטור בתי גידול מופרים ומינים ייחודיים. במחקרים נפרשים מערכי דיגום שונים, מבוצעות מניפולציות בשטח וניטורים ארוכי טווח של מערכות. הניתוחים מתבססים על מבנה והרכב חברות, מדדי דמיון, עושר ומגוון, מדדים אקולוגים וטקסונומים-אקולוגיים. בסיס הנתונים לניתוחים בכל מחקר הוא הזיהוי הטקסונומי של המינים שנדגמו. ההגדרה נעשית על-פי אוסף החרקים הלאומי שבמוזיאון ובעזרת מומחי המוזיאון ומומחים אירופאים ואמריקאים לקבוצות השונות. 

מגוון המינים הגדול שנאסף במחקרים הנערכים באתרים שונים בארץ, בעונות ובשיטות לכידה שונות, מרחיב ומעשיר את האוסף הלאומי במינים נדירים, מינים חדשים לפאונה הישראלית ובמינים חדשים למדע. מחקרי המעבדה מתבצעים כיום בחמישה-עשר אתרים שונים בארץ, מרמות יששכר בצפון ועד לסדום בדרום ים המלח. המחקרים מבוצעים בשיתוף עם רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, המארג, רמת הנדיב ומועצות אזוריות. מטרתנו המרכזית היא לספק אמצעי יעיל ורגיש להבנת תהליכים במערכות אקולוגיות כחלק ממאמצי שמירת הטבע בישראל.

צור קשר:
איתי רנן
המעבדה האנטמולוגית לניטור אקולוגי
בניין שרמן, חדר 316
המחלקה לזואולוגיה
הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג ס. וייז 
אוניבריסיטת תל אביב, תל אביב 6997801
ומוזיאון הטבע ע"ש שטיינהדרט
טלפון: 036405120
ittairen@post.tau.ac.il

פרוייקטים במעבדה:

2017-2016: שדות ושוליים חקלאיים: השפעות אקולוגיות הדדיות והשלכות כלכליות של חלופות ממשק – עמק חרוד, משרד החקלאות, רשות הטבע והגנים.

2017-2016: ניטור נמלים מתפרצות, פולשות ואנדמיות במרחב ים המלח - רשות הטבע והגנים.

2017-2014: ניטור מרחב ים המלח, רשות הטבע והגנים:

  • טווח השפעת מטעי התמרים על חברת פרוקי-הרגליים
  • סקר פרוקי-רגליים במניפות הסחף של נחל צאלים ונחל חבר
  • ניטור מעיינות ומלחת סדום
  • בחינת השפעת נוכחות חמורים בשמורת עיינות צוקים על חברת פרוקי-הרגליים
  • ניטור גדות בריכות טבעיות ומלאכותיות בשמורת עיינות צוקים
  • השפעת תהליך ההתיבשות בשמורת עיינות צוקים על הרכבת חברת פרוקי-הרגליים
  • ניטור שיקום עין בוקק
  • השפעת חישוף קנים על חברת פרוקי-הרגליים בעיינות קנה וסמר

 

2016-2013: חקלאות תומכת סביבה, לב השרון. בחינת הרחבת מסדרונות אקולוגיים לתוך שטחים חקלאיים. רשות הטבע והגנים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד להגנת הסביבה, מועצה אזורית לב השרון.

2015: דירוג ערכיות יחידות אקולוגיות בלס צפון הנגב, דשא, החברה להגנת הטבע.

2016-2013: ניטור השפעת ריסוס הארבה על חברת פרוקי הרגליים. חולות הנגב המערבי, רשות הטבע והגנים.

2016-2014: המגוון הביולוגי במערכות חקלאיות- השפעת עומק הפליחה על הרכב חברות פרוק-הרגליים. המארג, מו"פ צפון, מיג"ל.

2015-2014: השפעת התייצבות חולות מישור החוף. בתוך: דוח מצב הטבע, המארג.

2016-2014: ניטור כחליל הקרקש בנחל לבן בעקבות ריסוס הארבה באביב 2013, נחלי הנגב. רשות הטבע והגנים, מועצה אזורית רמת הנגב.

2014: השפעת קרקע נטורופילית על הרכב חברת פרוקי-הרגליים, רמת הנדיב.

2014: סקר חברות פרוקי-הרגליים במישור ימין ובמישור רותם, רשות הטבע והגנים.

2014: מגוון פרפרי יום, נחל האלה ונחל בוהו, גיא רותם, אקולוגיה סביבה ומרחב.

דוחות לשנת 2015