ד"ר יוסי יובל

אוצר נלווה אוסף החוליתיים. 

פרטים נוספים...

פרופ' (אמריטוס) אלעזר כוכבא

אוצר נלווה בגמלאות אוסף חסרי החוליות. 

פרטים נוספים...

פרופ' (אמריטוס) יוסי לויה

אוצר נלווה בגמלאות אוסף חסרי החוליות. 

פרטים נוספים...

פרופ' בלה גליל

אוצרת נלווית אוסף חסרי החוליות. 

 

פרופ' אברהם חפץ

אוצר נלווה אוסף החרקים.

פרטים נוספים...

ד"ר דויד פורת

אוצר נלווה אוסף החרקים ויועץ מקצועי למוזיאון
פרטים נוספים...

ד"ר ינון שרף

אוצר נלווה אוסף החרקים.

פרטים נוספים...

ד"ר גל ריבק

אוצר נלווה אוסף החרקים.

פרטים נוספים...

ד"ר יעל מנדליק

אוצרת נלווית אוסף החרקים.

פרטים נוספים...

ד"ר דני סימון

אוצר נלווה אוסף החרקים.

פרטים נוספים...

פרופ' אלי גפן

אוצר נלווה אוסף הסיסטמטיקה המולקולרית.

פרטים נוספים...

.