מוזיאון זואולוגי
המחלקה לזואולוגיה
אוניברסיטת תל אביב
תל אביב, 69978
טלפון: 03-6409042 03-6406552

 
מידע אישי
 
תאריך לידה: 2.2.1953

מקום לידה: ישראל

מצב משפחתי: נשוי + 3

 
השכלה
 
1982 תואר שני במחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.

העבודה עסקה בביולוגיה של הסרטן ארוך הבטן Penaeus semisulcatus באזור הדיג הים תיכוני של צפון סיני.

1978 תואר ראשון בפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב.

 
ניסיון מקצועי
 • בעבר אחראי על כל אוספי חסרי החוליות הימיים של אוספי הטבע הלאומיים.
 • כיום אחראי בעיקר על אוסף האלמוגים הרכים ואוסף הסרטנים.
 • אחראי על מספר אוספים אנטמולוגיים באוסף החרקים הלאומי (כמו גמלי שלמה, חרגולים, תיקנים וחלק מאוספי הדבוראים).
 • השתתפות במשלחות איסוף סרטנים וחרקים.
 • הדרכה בקורס חסרי חוליות למתקדמים של פרופ' חנן לוינסון ז"ל.
 • השתתפות בארגון תצוגות חיות ומוזיאולוגיות במספר אירועים של המחלקה לזואולוגיה.
 • התמחות בגידול של חרקים ופרוקי רגליים למטרות הוראה והדגמה בקורסים שונים, לפעילות הדרכה של קמפוס טבע ולסיוע במחקר מדעי.
פרסים והצטיינות
 • פרס הצטיינות בתאריך 10/3/2003 
 
רשימת פרסומים
 • שלגמן, א' ותום, ' (1980). סקר סרטניות בעלות ערך מסחרי בחוף הים תיכוני של סיני - חלק רביעי. דייג ומדגה בישראל, חוברת מס' 3 - כרך ט"ו, ספטמבר-דצמבר 1980, 34-20
  • Rittner, O., Rothman, B.S., Shlagman, A. & Mienis, H. K. Notes on Olepa schleini (Lepidoptera, Arctiidae) in Israel, with records of new host plants. Boll. Mus. St. Nat. Venezia, 2012. 63: 107-114.
  • Galil, B. S. & Shlagman, A. An annotated list of the decapod Crustacea of the Mediterranean coast of Israel – half a century later. In: Fransen, C. et al. Studies on Malacostraca: Lipke Bijdeley Holthuis Memorial Volume. Koninklijke Brill NV, Leiden, 2010. Pp. 269-281.
  • Voshnak, M. & Shlagman, A. (2009). A Camponotus fellah queen sets a record for Israeli ant longetivity. Israel Journal of Entomology, Vol. 39, pp.165-168.
  • Wizen, G., Galil, B., Shlagman, A., & Gasith, A. (2008). First record of red swamp cryfish , Procambarus clarkii ( Girard, 1852 ) (Crustacea: Decapoda: Cambaridae) in Israel - too late to eradicate? Aquatic Invasions, 3(2), 179-183.
  • Elron, E., Shlagman, A., & Gasith, A. (2007). First Detailed Report of Predation on Anuran Metamorphs by Terrestrial Beetle Larvae. Herpetological Review, 38(1), 30-33.
  • Gasith, A., Elron, E., Shlagman, A. & Wizen, G. (2007). Small predator –
   large prey: predation of anuran metamorphs by Carabid beetle larvae (Epomis*). Proceedings of the 13th European Carabidologists' meeting, abstract volume, Blagoevgrad, Bulgaria.
  • Benayahu, Y., Shlagman, A., & Schleyer, M.H. (2003). Corals of the South-west Indian Ocean: VI. The Alcyonacea (Octocorallia) of Mosambique, with a discussion on soft coral distribution on south equatorial East African reefs. Zool. Verh. Leiden, 345, 49-57.
  • Brock, P.D. & Shlagman, A. (1994). The Stick-Insects (Phasmatodea) of Israel, Including the description of a new species. Israel journal of Entomology, XXVIII, 101-117.
  • Shlagman, A., Lewinsohn, C., & Tom, M., 1986. Aspects of the Reproductive Activity of Penaeus semisulcatus de Haan along the Southeastern Coast of the Mediterranean. Marine Ecology, 7(1), 15-22.
  • Tom, M., Shlagman, A., & Lewinsohn, C. (1984). The benthic phase of the life cycle of Penaeus semisulcatus de Haan ( Crustacea, Decapoda) along the Southeastern coast of the Mediterranean. Marine Ecology, 5(3), 229-231.
  • Shlagman, A., & Lewinshohn, C. (1981). Population dynamics of the penaeid shrimp Penaeus semisulcatus de Haan (Crustacea: Decapoda: Penaeidae) in the Mediterranean fishing grounds of north Sinai .Israel journal of Zoology, 30, 108.