11:42
המוזיאון סגור עכשיו
הפתיחה הבאה 30.01.2023 10:00
הדפסהשיתוף

דוח מצב הטבע | פרק א: שימושי קרקע בישראל (תכסית)

הפרק בוחן את שימושי הקרקע: כבישים, מבנים חקלאיים, מחצבות, מקווי מים (טבעים ומלאכותיים), חוות סולאריות, חקלאות לגווניה ועוד.

הממצאים העיקריים בפרק זה:

קצב גריעת השטחים הפתוחים )שטחים טבעיים, מיוערים וחקלאיים (בישראל ממשיך להיות גבוה.
בין השנים 2020–2017 נגרעו בממוצע 30 קמ״ר בשנה לצורכי פיתוח.

בשנים אלה הותמרו כ-72 קמ״ר שטחים טבעיים ומיוערים לשימושי קרקע שונים (ממוצע של 18 קמ״ר בשנה). מתוכם, 32 קמ״ר הותמרו לשטחים בנויים, 22קמ״ר הותמרו לחקלאות והשאר לשימושים אחרים, כמו תחבורה, מחצבות ושדות סולאריים.

בשנים אלה הותמרו כ-69 קמ״ר שטחי חקלאות לשימוש קרקע שונים (ממוצע של כ-17 קמ״ר בשנה, ללא תוספת השטחים החקלאיים מהתמרות שטחים טבעיים). כ-66% מהם הותמרו לבינוי (שאינו לשימוש חקלאי), והשאר לשימושים נוספים, שהעיקריים בהם הם תחבורה (21%) ושדות סולאריים (9%).

גם ביחידות האקולוגיות שנמצאות בתת-ייצוג במערך השטחים המוגנים בישראל, ממשיכה גריעת השטח הטבעי. חולות מישור החוף, למשל, איבדו כ-2% משטחם בין השנים 2020-2017.

חזרה לכתבה על דוח מצב הטבע

פרק ב': כיסוי הצומח ותצורות הצומח בישראל

פרק ג': שרפות בשטחים הטבעיים והמיוערים בישראל

פרק ד': ניהול השטחים הטבעיים והמיוערים בישראל וההגנה עליהם + פרק ה': רציפות וקיטוע בשטחים הפתוחים בישראל

פרק ו': זיהום אור והמגוון הביולוגי

פרק ז': שינוי האקלים והשפעתו על המגוון הביולוגי

יעניין אותך גם

כל הזכויות שמורות למוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z
Silence is Golden