09:37
הדפסהשיתוף

דוח מצב הטבע | פרק ד': ניהול השטחים הטבעיים והמיוערים בישראל וההגנה עליהם + פרק ה': רציפות וקיטוע בשטחים הפתוחים בישראל

בפרק ד נערך מיפוי וניתוח של רמות ההגנה על השטחים הטבעיים בישראל, בדגש על השינויים שחלו לאורך השנים ברמות ההגנה.

הממצאים העיקריים בפרק זה:

היקף השטחים המוגנים כשמורות טבע וגנים לאומיים עומד על כ-26.5% משטחה של ישראל.

כמחצית מהשטחים הטבעיים והמיוערים בישראל (שטחים פתוחים שאינם חקלאיים) הם שטחים בניהול רשות הטבע והגנים או שטחי יער באחריות הקרן הקימת לישראל.

כמחצית משטחי שמורות הטבע בישראל וכשמינית משטחי היער בניהול קק"ל נמצאים בתוך שטחי אש פעילים.

בשנים האחרונות הוכרזו לראשונה שמורות טבע ימיות בשטחים נרחבים בישראל, וכיום כ-3.9% משטח המים הריבוניים מוגדרים כשמורות טבע.

חלק מהיחידות האקולוגיות בישראל אינן מוגנות בהתאם ליעד הגנה של לפחות 30% משטח כל אחת מהן, שהציב המשרד להגנת הסביבה. יחידות אלה כוללות את הים התיכון ומפרץ אילת, הכינרת, ים המלח, הירדן הצפוני (גאון הירדן), הכורכר וחולות מישור החוף, מלחות החוף, בתות הספר ומישורי הלס.

הפרק ה מנתח את מצב השטחים הפתוחים בהיבטים של רציפות וקיטוע.

הממצאים העיקריים בפרק זה:

הפיתוח המואץ בולט בהשפעתו על דגם קיטוע השטחים הפתוחים בישראל. בצפון הארץ ובמרכזה השטחים הפתוחים מחולקים ליחידות קטנות ומקוטעות, בעוד שמקו באר שבע ודרומה רוב השטחים הפתוחים נרחבים ורצופים יחסית.

היקף השטחים הנמצאים במרחק של פחות מק״מ אחד מכביש עומד על 12,113 קמ״ר (55% משטח המדינה). מצפון לבאר שבע, 83% מהשטחים נמצאים במרחק של פחות מק״מ אחד מהכביש הקרוב ביותר,לעומת 29% מהשטחים מבאר שבע ודרומה.

ברמת הגולן נמצא רצף השטחים הפתוחים והטבעיים הגבוה ביותר באזור הים-תיכוני בישראל.

בתוך השטחים הטבעיים והמיוערים נמצא כי השפעות השוליים ביחידות היערות הנטועים, בחולות מישור החוף, במישורי הלס ובחורש הים-תיכוני הן הגבוהות ביותר.​

פרק א': שימושי קרקע בישראל (תכסית)

פרק ב': כיסוי הצומח ותצורות הצומח בישראל

פרק ג': שרפות בשטחים הטבעיים והמיוערים בישראל

חזרה לכתבה על דוח מצב הטבע

פרק ו': זיהום אור והמגוון הביולוגי

פרק ז': שינוי האקלים והשפעתו על המגוון הביולוגי

יעניין אותך גם

כל הזכויות שמורות למוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z
Silence is Golden