11:04
המוזיאון סגור עכשיו
הפתיחה הבאה 30.01.2023 10:00
הדפסהשיתוף

דוח מצב הטבע 2022

המארג, התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל, הוא גוף מחקרי הפועל במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט במטרה לספק בסיס מדעי לקבלת החלטות בתחומי הסביבה והטבע.

בחודש יולי פרסם המארג את דו"ח מצב הטבע לשנת 2022. דו"ח מצב הטבע מתפרסם אחת לכמה שנים ומתמקד בתחומים שונים המשקפים את מצב הטבע בישראל. הדו"ח האחרון, העוסק בניתוח, מרחבי בעיקר, של המגמות במערכות האקולוגיות בישראל ושל האיומים עליהן, כולל שבעה פרקים המציגים את המצב הקיים ואת השינויים שחלו בעשורים האחרונים בתחומים נבחרים בנושא השפעת האדם על הטבע בישראל.

מהנתונים המוצגים בדו"ח עולה שקצב אובדן השטחים הפתוחים והקיטוע שלהם ממשיך להיות גבוה, בעיקר במרכז הארץ ובצפונה. השפעות האדם זולגות גם לשטחים המוגנים, ומתבטאות, למשל, בעלייה בתדירות השרפות ובזיהום האור בשמורות הטבע ובשטחי היערות. עם זאת, מאמצי שמירת הטבע לאורך השנים גם הם ניכרים, ומתבטאים בעלייה ניכרת ורציפה בכיסוי הצומח באזור הים-תיכוני ובהרחבה משמעותית של שמורות הטבע, כולל בשטחי הים, שעד לפני שנים בודדות כמעט שלא זכו להגנה.

בדו"ח הנוכחי נסקרים שני איומים משמעותיים – זיהום אור ושינוי האקלים – שהשפעתם על המגוון הביולוגי לא קיבלה התייחסות מספקת במחקר ובתכנון העירוני בארץ. בפרק "זיהום אור" מוגדרים לראשונה ערכי סף לעוצמות תאורת לילה מלאכותית מבחינת מידת השפעתן על מערכות אקולוגיות, מה שמאפשר ניתוח מרחבי של איום זה על בסיס נתוני לוויין. בפרק "שינוי האקלים" מוצגות תחזיות לגבי השפעתו הצפויה של שינוי האקלים על המערכות האקולוגיות בישראל, כולל דוגמאות לשינויים הנצפים כבר כיום.

לחצו על הפרק לקריאת הממצאים העיקריים בו:

פרק א': שימושי קרקע בישראל (תכסית)

פרק ב': כיסוי הצומח ותצורות הצומח בישראל

פרק ג': שרפות בשטחים הטבעיים והמיוערים בישראל

פרק ד': ניהול השטחים הטבעיים והמיוערים בישראל וההגנה עליהם + פרק ה': רציפות וקיטוע בשטחים הפתוחים בישראל

פרק ו': זיהום אור והמגוון הביולוגי

פרק ז': שינוי האקלים והשפעתו על המגוון הביולוגי

לסיכום, ריכוז מידע שיטתי ואחיד הוא תנאי הכרחי לביסוס הידע ולשיפור הניהול וממשקי השימור של הטבע.

בשנים הבאות ימשיך המארג לעקוב אחר השפעות האדם על המערכות האקולוגיות ואחר מצבו של המגוון הביולוגי בישראל.

יעניין אותך גם

כל הזכויות שמורות למוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z
Silence is Golden