01:28
המוזיאון סגור עכשיו
הפתיחה הבאה היום ב 10:00
הדפסהשיתוף

תנאי הקנייה באתר מכירת הכרטיסים של מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט

תודה על שבחרתם להזמין כרטיסים באתר שלנו.
אתר museum-tickets.com (להלן: "האתר") מופעל ע"י מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט (להלן: "המוזיאון") אשר כתובתו קלאוזנר 12, תל אביב https://smnh.tau.ac.il/ ומשמש למכירת כרטיסים מקוונת למוזיאון. קוני הכרטיסים באתר נהנים מכניסה מהירה למוזיאון ומקום מובטח בפעילות המוזמנת.

תנאים כלליים
אנא קראו בעיון ובתשומת לב את האמור בתקנון אתר מכירת הכרטיסים, המהווה את תנאי ההסכם ביניכם לבנינו. שיתוף פרטיכם באתר ו/או שימוש באופן כלשהו בשרות הניתן באתר, מהווה אישור כי אתם מסכימים לכל תנאי התקנון ואלו יחולו עליכם ויחייבו אתכם בכל הקשור לשימוש בשרות הניתן באתר.

קניית כרטיסים

  1. כל המעוניין לקנות כרטיסים למוזיאון באמצעות האתר ימלא את הפרטים הנדרשים בטופס הפרטים, ובהם: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד ליצירת קשר ופרטי כרטיס אשראי.
  2. מומלץ לקנות מראש כרטיסים לביקור במוזיאון או לפעילות מסוימת על מנת להבטיח את מקומך באמצעות האתר. הכרטיסים מונפקים במועד הביקור – בקופת המוזיאון, לאחר זיהוי הקונה.
  3. ניתן לקנות כרטיסים למוזיאון ולפעילויות השונות גם ישירות בקופות המוזיאון.
  4. המחיר המופיע בקופת המוזיאון שבאתר הוא המחיר המחייב והקובע.
  5. הקנייה באתר היא ללא תוספת עמלה.

הקונה מצהיר כי כל הפרטים שמסר ו/או שימסור בתהליך קניית כרטיסים באמצעות האתר, הם פרטיו האישיים הנכונים, לרבות מספר כרטיס אשראי. מסירת פרטים כוזבים עשויים להוות עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

איסוף הכרטיסים
א. כרטיסים שיוזמנו דרך האתר ייאספו ע"י המזמין בקופת מוזיאון הטבע בשעות הפתיחה של המוזיאון המפורסמות באתר בכתובת https://smnh.tau.ac.il/   מובהר כי לא ישלחו כרטיסים בדואר או בכל אמצעי אחר.
ב. בשלב זה לא ניתן להדפיס כרטיסים מוזמנים דרך האתר אלא רק לאסוף אותם בקופת המוזיאון.
ג.קבלת הכרטיסים שהוזמנו באתר מותנית בהצגת כרטיס האשראי באמצעותו שולמו הכרטיסים בצרוף תעודה מזהה רשמית עם תמונה של בעל הכרטיס.
ד. מי שזכאי להנחה ורכש כרטיס מוזל – עליו להציג את הכרטיס לדוגמא: סטודנט, גמלאי, תושב ת"א, עובד אונ' ת"א) במעמד קבלת הכרטיסים.
ה. מומלץ להגיע כרבע שעה לפחות לפני השעה המיועדת. במקרים בהם הוזמן הכרטיס או הכרטיסים לפעילות בשעה יעודה (בסדנה או הדרכה) המוזיאון אינו מתחייב לשמור על הכרטיסים שהוזמנו מעבר ל30 דק' לאחר מועד הכניסה הנקוב בהם.
ו. ניתן להחליף כרטיס שהוזמן עד שעה (60 דק) לפני תחילת הפעילות שהוזמנה. ההחלפה תתבצע ישירות מול קופת המוזיאון בטלפון 073-3802000. המוזיאון אינו מתחייב להחליף כרטיס למועד המבוקש אך יעשה מאמצים להיענות לבקשות.
ז. החלפת כרטיס כרוכה בזיכוי ההזמנה המקורית ופתיחת הזמנה חדשה.
ח. לאחר תחילת הסדנה או הפעילות המוזמנת – לא ניתן להחליף כרטיס שהוזמן או לקבל זיכוי בגינו.

תשלום
א. התשלום מבוצע באמצעות פרטי כרטיס אשראי הנמסרים באתר או בטלפון, בחיוב אחד.
ב. לאחר הזמנת הכרטיס או בעת איסוף הכרטיס אין אפשרות להחליף את אמצעי התשלום.
ג. העסקה מותנית באישור חברת האשראי אשר דרכה התחייב הרוכש.
ד. אישור רכישה ומספר עסקה יישלח לכתובת הדוא"ל שסיפק הרוכש במעמד הרכישה. אם לאחר זמן סביר לא התקבל הדוא"ל עם מספר העסקה יש לבדוק בתיקיית דואר הזבל (spam)  לעדכן את תיבת הדואר הנכנס ואם עדיין לא התקבל לפנות בדוא"ל למוזיאון בכתובת smnh@tauex.tau.ac.il

ביטול עסקה
א. ביטול עסקה ניתן לבצע תוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה ועד ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים לפני מועד הכניסה המוזמן.
ב. ביטול העסקה לא יתאפשר במידה והכרטיס נאסף ע"י המזמין ו/או אם מועד הכניסה הרשום על הכרטיס חל בתוך 7 ימים.
ג. לא ניתן לבטל חלק מהזמנה. ביטול חלק מההזמנה כרוך בזיכוי ההזמנה המקורית ופתיחה של הזמנה חדשה.
ד. אם וכאשר – ביטולים יבוצעו רק באישור הממונה על המכירה ושיחה טלפונית לקופת המוזיאון והזדהות.

אבטחת מידע
אתר מכירת הכרטיסים של המוזיאון עומד בתקן PCI-DSS הנדרש ע"י חברות האשראי ומאובטח ע"י תעודת SSL שבבעלות המוזיאון. עסקאות המבוצעות באתר מכירת הכרטיסים של המוזיאון נסלקות ע"י חברת סיטגיק (לשעבר טופטיקס) המוכרת ע"י חברות האשראי לביצוע סליקה באינטרנט ובאחריותה.

כללי השימוש באתר
הנכם מתחייבים בזאת להשתמש באתר לצרכים פרטים בלבד ובהתאם להוראות המפורטות בתקנון זה ובכלל זה:
א. אין להשתמש בשרותי האתר לפגיעה בפרטיות ו/או כל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו.
ב. קניית כרטיס לפעילות שאינה מתאימה בגיל ו/או בשל כל סיבה אחרת לאחד מבני המשפחה הינה באחריות המשתמש באתר בלבד.

מוזיאון הטבע לא יהיה חייב בזיכוי כרטיס שנקנה באופן שאינו תואם הוראות תקנון זה.
המוזיאון יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע מרוכש לקנות כרטיסים בצורה מקוונת באמצעות האתר במקרים של ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת תנאי התקנון ו/או מסירת פרטים כוזבים במתכוון ו/או ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במוזיאון ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

פרסומים
במידה ונפרסם פרסומים שונים ובכללם הצעות, אנו מבהירים בזאת כי כל פרסום שכזה ו/או הצעה ו/או מענה לשאלה אינם מהווים המלצה ו/או עצה מקצועית ובשום אופן שהוא אין להתבסס עליהם ולנהוג על פיהם וכל המשתמש ו/או נוהג בהם ו/או על פי הם עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.
במעמד השארת הפרטים תוכלו לציין כי אתם מאשרים ומסכימים כי נשלח אליכם מעת לעת, אנחנו ו/או מי מטעמנו, עדכונים דוגמת חומר פרסומי ו/או מבצעים ו/או הודעות ביחס לפעילויות ו/או אירועים ו/או מבצעים שונים. ידוע לכם, כי אם תחליטו שאינכם מעוניינים בקבלת האמור לעיל, יהא עליכם להודיע לנו על כך במפורש ולקבל מאתנו מענה כי הודעתכם נתקבלה. כל עוד לא ייעשה כן אנו רשאים, אנו ו/או מי מטעמנו להמשיך ולשלוח לכם את האמור לעיל.

הודעות
כל הודעה ו/או שינוי ו/או עניין שהננו מעוניינים להביא לידיעתכם תשלח אליכם באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסרתם לנו או על-ידי פרסום באתר. במידה ואנו מודיעים לכם על שינוי כלשהו בתנאי מתנאי ההתקשרות עמנו, הרי אי מתן תשובה ו/או אי הסכמה לשינוי תחשב כי השינוי מוסכם עליכם.

 קנין רוחני וזכויות יוצרים
האתר הוא בבעלות בלעדית ומהווה נכס רוחני של אוניברסיטת תל אביב. המידע המתפרסם באתר כולל מידע של האוניברסיטה ו/או של מי מטעמה ו/או הקשור עמה. הנכם מצהירים בזאת כי אין לכם ולא יהיו לכם זכויות מכל מין וסוג שהוא ביחס למידע זה והנכם מסכימים לכך ומתחייבים כי אינכם רשאים לעשות כל שימוש ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשכפל כל מידע או תמונה אשר מוגנים בזכויות יוצרים, סימן מסחרי או כל מידע ששייך לבעל קנין רוחני ללא אישור מראש ובכתב של גורם מוסמך לכך באוניברסיטה.
הנכם מאשרים כי ידוע לכם שבמידה ותפרו את האמור בסעיף זה הנכם עלולים להיתבע על ידי בעלי הזכויות וכל נזק שיגרם לצד ג' בשל כך יחול עליכם בלבד.

אחריות לפיצוי ושיפוי
הרוכש מאשר שידוע לו כי תתכנה תקלות ו/או שיבושים ו/או עיכובים ו/או הפרעות בתפעול האתר כתוצאה מהשבתה או תקלה של רשת האינטרנט ו/או לצורך תפעול או שדרוג האתר ו/או מסיבות סבירות אחרות והוא מוותר על כל טענה בעניין זה כלפי המוזיאון ו/או מי מטעמו.
כמו כן, ידוע לכם והנכם מסכימים כי אין אנו אחראים במידה ויבוטל מי מהמופעים או האירועים המפורסמים באתר. המוזיאון ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למזמין או לצד שלישי כתוצאה מקניית כרטיסים באמצעות האתר.
במקרה של ביטול פעילויות ביוזמת המוזיאון, יפעל המוזיאון באופן יזום לזיכוי/ החזר כספי בגין הביטול ויצור קשר עם קוני הכרטיסים לפעילות הרלוונטית. לרוכש כרטיס שבוטל ע"י המוזיאון לא תהא כל זכות לפיצוי ו/או לתביעה ו/או לטענה כלפי המוזיאון בעניין זה.

שונות

  • הדין החל על התקנון הינו הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בין המוזיאון למזמין, לרבות בגין תנאי התקנון תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
  • כל האמור בתקנון בלשון זכר או נקבה, מופנה ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
  • המוזיאון יהא רשאי להסב ו/או להעביר את זכויות וחובותיו לפי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך באישור או יידוע המשתמשים באתר.
  • אנו תמיד שואפים לשפר ונשמח לקבל הערות / הארות בונות שנוכל לשקול ליישם. אנא כתבו לנו דוא"ל אל smnh@tauex.tau.ac.il
  • המוזיאון שומר על זכותו לשנות את תקנון זה מעת לעת, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם.

יעניין אותך גם

כל הזכויות שמורות למוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z
Silence is Golden