10:14
המוזיאון סגור עכשיו
הפתיחה הבאה 30.01.2023 10:00
הדפסהשיתוף

תנאי הקנייה באתר מכירת הכרטיסים של מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט

מעודכן 30.6.2022

תודה על שבחרת להזמין כרטיסים באתר שלנו.
אתר  smnh.smarticket.co.il(להלן: "האתר") מופעל ע"י חברת סמרטיקט עבור מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט (להלן: "המוזיאון"), אשר כתובתו קלאוזנר 12, תל אביבhttps://smnh.tau.ac.il . האתר משמש למכירת כרטיסים מקוונת למוזיאון. קוני הכרטיסים באתר מבטיחים את מקומם בפעילות המוזמנת ונהנים מכניסה מהירה למוזיאון.

תנאים כלליים
יש לקרוא בעיון ובתשומת לב את הכתוב בתקנון אתר מכירת הכרטיסים, המהווה את תנאי ההסכם בין קונה/קונת הכרטיס ובין המוזיאון. שיתוף פרטיך באתר ו/או שימוש באופן כלשהו בשירות הניתן באתר, מהווה אישור הסכמה לכל תנאי התקנון, ואלו יחולו ויחייבו אותך בכל הקשור לשימוש בשירות הניתן באתר.

קניית כרטיסים

  1. כל המעוניין/מעוניינת לקנות כרטיסים למוזיאון באמצעות האתר ימלא/תמלא את הפרטים הנדרשים בטופס הפרטים, ובהם: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד ליצירת קשר ופרטי כרטיס אשראי.
  2. לקוני הכרטיסים מראש באמצעות האתר לביקור במוזיאון או לפעילות אחרת, תינתן עדיפות בהבטחת מקומם בפעילות. הכרטיסים מונפקים בעת ההזמנה, לאחר התשלום, ותקפים למועד הביקור או הפעילות שהוזמנו בלבד.
  3. הכרטיסים יישלחו אל כתובת הדוא"ל שדרכו נערכה ההזמנה ו/או באמצעות הודעת סמס למכשיר הנייד.
  4. להנהלת המוזיאון שמורה הזכות למכור כרטיסים גם ישירות בקופות המוזיאון או באמצעי אחר, על פי שיקול דעתה.
  5. קניית הכרטיסים למוזיאון באמצעות כרטיסי אשראי בלבד. הקנייה באתר היא ללא תוספת עמלה.
  6. קניית הכרטיסים באתר אפשרית עד 6 כרטיסים בהזמנה. המעוניינים בביקור מאורגן לקבוצה גדולה יותר יפנו בדוא"ל אל הכתובת smnhgroups@tauex.tau.ac.il או באמצעות טופס מותאם באתר המוזיאון.
  7. המחיר המופיע בקופת המוזיאון שבאתר הוא המחיר המחייב והקובע.
  8. הקונה מצהיר/מצהירה כי כל הפרטים שנמסרו או שיימסרו בתהליך קניית כרטיסים באמצעות האתר הם פרטיו/פרטיה האישיים הנכונים, לרבות מספר כרטיס אשראי. מסירת פרטים כוזבים עשויה להוות עבירה פלילית והעושה כן צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק.
  9. לקונה ידוע כי פרטי כרטיס האשראי שיימסרו יועברו וישמשו לטובת סליקת הקנייה באמצעות חברת פלאקרד, ופרטיו האישיים ישמשו לצורך הזמנת הכרטיסים באמצעות חברת סמרטיקט.

איסוף הכרטיסים
א. כרטיסים שיוזמנו באתר יישלחו אוטומטית ע"י מערכת הקופה של המוזיאון לכתובת הדוא"ל שסופקה ע"י הקונה בעת ההזמנה ו/או בהודעת סמס למספר הטלפון הנייד שאיתו נרשם/נרשמה בקופה. מובהר בזאת כי לא יישלחו כרטיסים בדואר או בכל אמצעי אחר.
ב. באחריות הקונה לשמור את הכרטיסים שהתקבלו בדוא"ל ולהציגם בכניסה למוזיאון.
ג. מי שזכאי להנחה או להטבה וקנה כרטיס מוזל – עליו/עליה להציג את הכרטיס הרלוונטי לזכאות, לדוגמה: סטודנט, גמלאי, תושב ת"א, עובד אוניברסיטת ת"א, במעמד הצגת הכרטיסים לסריקה בכניסה.
ד. מומלץ להגיע כרבע שעה לפחות לפני השעה המיועדת. במקרים שבהם הוזמן הכרטיס או הכרטיסים לפעילות בשעה יעודה (סדנה או הדרכה), המוזיאון אינו מתחייב לשמור על הכרטיסים שהוזמנו מעבר ל-30 דקות לאחר מועד הכניסה הנקוב בהם.
ה. ניתן להחליף כרטיס שהוזמן עד שעה (60 דקות) לפני תחילת הפעילות שהוזמנה. ההחלפה תתבצע ישירות מול קופת המוזיאון בטלפון 073-3802000. המוזיאון אינו מתחייב להחליף כרטיס למועד המבוקש, אך יעשה מאמץ סביר להיענות לבקשות.
ו. החלפת כרטיס כרוכה בזיכוי ההזמנה המקורית ובפתיחת הזמנה חדשה.
ז. לאחר תחילת הסדנה או הפעילות המוזמנת – לא ניתן להחליף כרטיס שהוזמן או לקבל זיכוי בגינו.
ח. ככל שיינתנו הנחיות באשר לבריאות הציבור או בנסיבות אחרות ינהג המוזיאון בהתאם להנחיות אלו, ויאפשר, בהתאמה, החלפת פעילות או שמירת זכות בגין הכרטיסים שנקנו.

תשלום
א. התשלום מבוצע באמצעות פרטי כרטיס האשראי הנמסרים באתר או בטלפון, בחיוב אחד.
ב. לאחר הזמנת הכרטיס או בעת איסוף הכרטיס אין אפשרות להחליף את אמצעי התשלום.
ג. העסקה מותנית באישור חברת האשראי אשר דרכה התחייב הקונה.
ד. אישור הזמנה ומספר עסקה יישלחו לכתובת הדוא"ל שסיפק/סיפקה הקונה במעמד הקנייה באתר. אם לאחר זמן סביר לא התקבל הדוא"ל עם מספר העסקה, יש לבדוק בתיקיית דואר הזבל (spam), לרענן את תיבת הדואר הנכנס, ואם עדיין לא התקבל, יש לפנות בדוא"ל למוזיאון בכתובת  smnh@tauex.tau.ac.il

ביטול עסקה
א. ביטול עסקה ניתן לבצע תוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה ועד ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים לפני מועד הכניסה המוזמן.
ב. ביטול העסקה לא יתאפשר אם מועד הכניסה הרשום על הכרטיס חל בתוך 7 ימים.
ג. לא ניתן לבטל חלק מהזמנה. ביטול חלק מההזמנה כרוך בזיכוי ההזמנה המקורית ובפתיחה של הזמנה חדשה.
ד. אם וכאשר – ביטולים יבוצעו רק באישור הממונה על המכירה ודרך שיחה טלפונית לקופת המוזיאון והזדהות.

אבטחת מידע
אתר מכירת הכרטיסים של המוזיאון עומד בתקן PCI הנדרש ע"י חברות האשראי ומאובטח ע"י תעודת  SSL. עסקאות המבוצעות באתר מכירת הכרטיסים של המוזיאון נסלקות ע"י חברת פלאקרד, המוכרת ע"י חברות האשראי לביצוע סליקה באינטרנט ובאחריותה.
פרטי כרטיס האשראי שיימסרו במהלך הקנייה המקוונת ישמשו לטובת סליקת הקנייה באמצעות חברת פלאקרד, והפרטים האישיים ישמשו לצורך הזמנת הכרטיסים באמצעות חברת סמרטיקט.
פרטי הלקוחות ו/או כרטיסי האשראי אינם נשמרים באתר המוזיאון ו/או האוניברסיטה, אלא בשרתי החברות המוסמכות לכך כמפורט לעיל.

כללי השימוש באתר
הנך מתחייב/ת בזאת להשתמש באתר לצרכים פרטיים בלבד ובהתאם להוראות המפורטות בתקנון זה ובכלל זה:
א. אין להשתמש בשירותי האתר לפגיעה בפרטיות ו/או כל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו.
ב. קניית כרטיס לפעילות שאינה מתאימה בגיל ו/או בשל כל סיבה אחרת לאחד מבני המשפחה היא באחריות המשתמש/משתמשת באתר בלבד.

מוזיאון הטבע לא יהיה חייב בזיכוי כרטיס שנקנה באופן שאינו תואם הוראות תקנון זה.

המוזיאון יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע מקונה לקנות כרטיסים בצורה מקוונת באמצעות האתר במקרים של ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת תנאי התקנון ו/או מסירת פרטים כוזבים במתכוון ו/או ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במוזיאון ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

פרסומים
אם יפרסם המוזיאון פרסומים שונים, ובכללם הצעות, מובהר בזאת כי כל פרסום מסוג זה ו/או הצעה ו/או מענה לשאלה אינם מהווים המלצה ו/או עצה מקצועית, ובשום אופן שהוא אין להתבסס עליהם ולנהוג על פיהם, וכל המשתמש/משתמשת ו/או נוהג בהם ו/או על פי הם עושה זאת על אחריותו/אחריותה הבלעדית בלבד.
במעמד השארת הפרטים תוכלו לציין כי אתם מאשרים ומסכימים כי נשלח אליכם מעת לעת, אנחנו ו/או מי מטעמנו, עדכונים דוגמת חומר פרסומי ו/או מבצעים ו/או הודעות ביחס לפעילויות ו/או אירועים ו/או מבצעים שונים. ידוע לכם, כי אם תחליטו שאינכם מעוניינים בקבלת האמור לעיל, יהא עליכם להודיע לנו על כך במפורש ולקבל מאיתנו מענה כי הודעתכם נתקבלה. כל עוד לא ייעשה כן אנו רשאים, אנו ו/או מי מטעמנו, להמשיך ולשלוח לכם את האמור לעיל.

הודעות
כל הודעה ו/או שינוי ו/או עניין שהננו מעוניינים להביא לידיעתכם יישלחו אליכם באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני או הודעות סמס למספר הטלפון שמסרתם לנו או על ידי פרסום באתר. אם אנו מודיעים לכם על שינוי כלשהו בתנאי מתנאי ההתקשרות עמנו, הרי אי מתן תשובה ו/או אי הסכמה לשינוי תיחשב כי השינוי מוסכם עליכם.

 קנין רוחני וזכויות יוצרים
האתר הוא בבעלות בלעדית ומהווה נכס רוחני של אוניברסיטת תל אביב. המידע המתפרסם באתר כולל מידע של האוניברסיטה ו/או של מי מטעמה ו/או הקשור עימה. הנכם מצהירים בזאת כי אין לכם ולא יהיו לכם זכויות מכל מין וסוג שהוא ביחס למידע זה והנכם מסכימים לכך ומתחייבים כי אינכם רשאים לעשות כל שימוש ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשכפל כל מידע או תמונה אשר מוגנים בזכויות יוצרים, סימן מסחרי או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני ללא אישור מראש ובכתב של גורם מוסמך לכך באוניברסיטה.
הנכם מאשרים כי ידוע לכם שבמידה ותפרו את האמור בסעיף זה הנכם עלולים להיתבע על ידי בעלי הזכויות וכל נזק שייגרם לצד ג' בשל כך יחול עליכם בלבד.
האתר והתוכן, העיצוב, הלוגו, הגרפיקה, התמונות, כמו גם הבחירה, התכנון וההעמדה, התוכנה אשר בבעלות המוזיאון, האלגוריתמים וכל זכויות הקניין הרוחני הנובעות מכל אלו, כולל פטנטים, בקשות לרישום פטנטים ויישומי פטנט, סימני מסחר, שמות מסחריים, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, מפרטים, שיטות, תהליכים, נתונים, חומרי מידע טכני, טכנולוגיה, תכונות אינטראקטיביות, קוד מקור ואובייקטים, קבצים, ממשקים, גרפי ממשק וסודות מסחריים, כאלו שהם רשומים וכאלו שאינם רשומים או ניתנים לרישום (כל אלו יחד: "קניין רוחני"), הם בבעלות המוזיאון, או מוקנים למוזיאון תחת רישיון.
אינך רשאי/רשאית להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרק, להפריד, לשנות, להקנות רישיון לשימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, להתחבר, לשלב עם תוכנה אחרת, לתרגם, לשנות או ליצור עבודות נגזרות, מכל חומר הכפוף לזכויות הקנייניות של המוזיאון, לרבות זכויות הקניין הרוחני של המוזיאון, בכל דרך שהיא.
הלוגו וכל סימן אחר המזוהה עם המוזיאון אשר נעשה בהם שימוש באתר הם כולם סימנים מסחריים ו/או שמות מסחריים של המוזיאון, בין אם נרשמו כסימני מסחר רשומים ובין אם לא.
כל הסימנים המסחריים האחרים, סימני השירות, שמות המסחר וסמלי המסחר שעשויים להופיע באתר האינטרנט של המוזיאון או ביחס אליהם, שייכים לבעליהם בהתאמה )"סימני צד ג").
למשתמש/למשתמשת אין כל זכות ו/או רישיון ו/או הרשאה לעשות שימוש כלשהו בסימני המסחר של המוזיאון ו/או לסימני צד ג’, והנך מסכים/מסכימה ומתחייב/מתחייבת כי לא תטען/תטעני לזכות כלשהי ו/או רישיון ו/או עניין כלשהו, בנוגע לסימני המסחר של המוזיאון או סימני צד ג’, אלא אם המוזיאון אישר זאת מראש ובכתב.

אחריות לפיצוי ושיפוי
הקונה מאשר/מאשרת שידוע לו/לה כי תיתכנה תקלות ו/או שיבושים ו/או עיכובים ו/או הפרעות בתפעול האתר כתוצאה מהשבתה או תקלה של רשת האינטרנט ו/או לצורך תפעול או שדרוג האתר ו/או מסיבות סבירות אחרות, והוא/היא מוותר/מוותרת על כל טענה בעניין זה כלפי המוזיאון ו/או מי מטעמו.
כמו כן, ידוע לכם, והנכם מסכימים, כי אין אנו אחראים במידה שיבוטל מי מהמופעים או האירועים המפורסמים באתר. המוזיאון ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למזמין או לצד שלישי כתוצאה מקניית כרטיסים באמצעות האתר.
במקרה של ביטול פעילויות ביוזמת המוזיאון, המוזיאון יפעל באופן יזום לזיכוי/החזר כספי בגין הביטול וייצור קשר עם קוני הכרטיסים לפעילות הרלוונטית. לקונה כרטיס שבוטל ע"י המוזיאון לא תהא כל זכות לפיצוי ו/או לתביעה ו/או לטענה כלפי המוזיאון בעניין זה.

שונות
הדין החל על התקנון הוא הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בין המוזיאון למזמין, לרבות בגין תנאי התקנון, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
כל האמור בתקנון בלשון זכר או נקבה מופנה ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
המוזיאון יהא רשאי להסב ו/או להעביר את זכויות וחובותיו לפי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך באישור או יידוע המשתמשים באתר.
אנו תמיד שואפים לשפר ונשמח לקבל הערות/הארות בונות שנוכל לשקול ליישם. אנא כתבו לנו דוא"ל אל smnh@tauex.tau.ac.il
המוזיאון שומר על זכותו לשנות את תקנון זה מעת לעת, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם.

יעניין אותך גם

כל הזכויות שמורות למוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z
Silence is Golden