10:10
הדפסהשיתוף

תנאי רישום וביטול הרשמה בסדרת מפגשים

תנאי רישום וביטול הרשמה בסדרת מפגשים במוזיאון הטבע תשפ"ג

ידע כללי והנחיות להרשמה

ההרשמה לסדרה כוללת את המפגשים המפורטים באותה תוכנית וכניסה לתערוכות המוזיאון לפני תחילת כל הרצאה על פי שעות הפעילות של המוזיאון. משך כל הרצאה כ-60 דקות ולפניה יתקיים מפגש עם מנהל/ת אוספים במוזיאון. המקומות באודיטוריום או בחלל שבו יתקיימו ההרצאות המוזיאון אינם מסומנים.
פרטי התוכנית נתונים לשינויים במקרה של אירועים בלתי צפויים.

הסדרי התשלום לסדרה (5 מפגשים)

מחיר מיוחד לסדרה שלמה (5 מפגשים, כולל הרצאות): 360 ₪
התשלום בכרטיס אשראי בתשלום אחד – באתר המוזיאון.

היעדרות ממפגש / החלפת הרצאות

תאריכי המפגשים בסדרה פורסמו מראש ובידיעת המשתתפים, לפני ההרשמה.
היעדרות ממפגש אחד או יותר אינה מזכה בפיצוי כלשהו או בהחזר כספי.

ביטול הרשמה לסדרה

בקשה לביטול הרשמה תוגש בכתב לשירות הלקוחות של מוזיאון הטבע בכתובת smnh@tauex.tau.ac.il . תאריך קבלת הבקשה בכתב ייחשב לתאריך הביטול.
חובת המשתתף לוודא כי שירות הלקוחות קיבל את בקשתו בכתב. החזרי תשלום, אם יהיו, יהיו ללא ריבית ויינתנו כנגד החזרת כרטיסי המפגשים שנותרו בסדרה, כמפורט במדיניות דמי הביטול להלן.

דמי ביטול

עד 1.12 (כולל) לא ייגבו דמי ניהול במקרה של ביטול.
החל ב-2.12 ועד שבעה ימי עבודה מהמועד הראשון (החל ב-18.12) יחויבו הנרשמים בדמי ביטול מנהליים בסך 5% ממחיר המנוי ששולם.
החל ב-25.12 (כולל) יחויבו הנרשמים בדמי ביטול בסך 10% ממחיר המנוי.
ביטול לאחר תחילת הסדרה – עד ההרצאה השנייה בסדרה (כולל השנייה), ינוכה הערך היחסי של ההרצאות שבהן נכח המשתתף, בתוספת 10% ממחיר הסדרה.
ביטול מההרצאה השלישית ואילך – לא יינתנו החזרים.
במקרה של הפסקת השתתפות עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד או ממושך, שאינו מאפשר הגעה לשלוש הרצאות לפחות, יש לפנות מיד לשירות הלקוחות בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופה ובכפוף לנוהלי המוזיאון.

שינויים או ביטולים מטעם המוזיאון

לתשומת ליבכם: מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב, שומר לעצמו את הזכות לשינויים בנושאי ההרצאות. החלטה בעניין זה עשויה להתקבל עקב אירועים שאינם בשליטתנו או סיבה אקדמית או כל סיבה אחרת הנובעת מהחלטה מנהלית.
המוזיאון שומר לעצמו את הזכות להפעיל שיקול דעתו להפסיק או לדחות סדרה או הרצאה כלשהי במועדים שנקבעו מראש. ההחלטה יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים או סיבה אקדמית או מנהלית אחרת. לנרשמים לא תהיה כל טענה או תביעה בנדון. במקרה של ביטול סדרה מטעם המוזיאון, הנרשמים יהיו זכאים לקבל החזר של דמי ההרשמה או חלקם היחסי (בהתאם למועד הביטול).

חזרה לעמוד סדרת ההרצאות תשפ"ג
עודכן בתאריך 22.11.22

יעניין אותך גם

כל הזכויות שמורות למוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z
Silence is Golden