16:37
המוזיאון סגור עכשיו
הפתיחה הבאה 25.03.2023 10:00
הדפסהשיתוף
  • שבי רוטמן
    קורסים

    Photo by Shevy Rotman

קורסים

  • צילום: בת-שבע רוטמן

זואולוגיה

פרופ' נועה שנקר (ומרצים נוספים)
עקרונות בסיסיים בתחום הזואולוגיה תוך מתן דגש על מאפייני מערכות (phyla) בע"ח העיקריות, ועל מבנה ותפקוד הגוף בהתאמה להשתייכות פילוגנטית וסביבת החיים.

חסרי חוליות למתקדמים

פרופ' מיכה אילן ופרופ' נועה שנקר
מטרת הקורס הנה להקנות ידע יסודי על קבוצות טקסונומיות נבחרות של חסרי חוליות ברמה מתקדמת לתלמידים בעלי רקע בתחום (קורס זואולוגיה הניתן בשנה ב'). הקורס הינו קורס מעבדה (נוכחות חובה) המציג את חשיבות חסרי החולית בעולם החי ואת מגוון דפוסי המבנה והתפקוד של קבוצות שונות. הקורס משלב ידע בסיסי הדרוש להבנת תפקוד מערכות נבחרות מבין חסרי החוליות, עם ידע מודרני ועדכני, שמדגיש את חשיבות חסרי החוליות בחזית המחקר המדעי. הקורס מבליט את המקום המרכזי של חסרי חוליות ככלי מחקר להבנת תהליכים בסיסיים באבולוציה של עולם החי, בפילוגנזה, בתפקוד אקוסיסטמות ימיות ויבשתיות, ברפואה, בחקלאות, כמשאב מזון וכערך כלכלי. בנוסף, מודגש הערך של חסרי חוליות לקבוצותיהן השונות ככלי מחקר בסיסי ויישומי בעל פוטנציאל במאה ה- 21.

מגלים את הים

פרופ' נועה שנקר
מטרת הקורס הינה לחשוף סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת תל-אביב לתחום המחקר הימי, בשילוב מעורבות חברתית ועשייה מחוץ לגבולות האוניברסיטה. הסטודנטים ילמדו מגוון נושאים עכשוויים בביולוגיה ימית, בדגש על חשיבה ונקיטת יוזמה בתחום חינוך הציבור לערכי שמירת טבע, איכות הסביבה הימית והגנה על החי והצומח בחופי ישראל.
הסטודנטים המשתתפים בקורס יעסקו בפעילות חינוכית בבתי ספר, שמטרתה לנצל את הסקרנות הטבעית המצויה בכל תלמיד בנוגע לסביבה הימית הקרובה אלינו, על מנת ללמוד ולהפנים ערכים בסיסיים בתחום מדעי הטבע בישראל. על ידי החשיפה לסביבה האוניברסיטאית, למעבדות המחקר ולאנשים העובדים במקומות הללו ייפתח צוהר ללימודים אקדמאיים בקרב התלמידים המגיעים לאוניברסיטה.

מעבדה אינטגרטיבית אורגניזמית

פרופ' פרידה בן-עמי, ד"ר עמרי ברונשטיין (ומרצים נוספים)
המעבדה הינה קורס הדגל של הביולוגיה האינטגרטיבית-אורגניזמית בתל אביב. ככזו, היא משמשת חלון ראווה מרכזי למחקר הנעשה בבית הספר לזואולוגיה וזרקור למחקר האורגניזמי בבית הספר למדעי הצמח.
הכוונה הינה לחשוף את הסטודנט לרוחב היריעה של המחקר הניסויי בביולוגיה אינטגרטיבית על כל גווניה ולספק הצצה לשיטות וגישות מחקר במורפולוגיה ואנטומיה, אקולוגיה ושמירת טבע ופיזיולוגיה וגנטיקה של בע"ח וצמחים.

אקולוגיה

פרופ' יונתן בלמקר, פרופ' אביגדור אבלסון (ומרצים נוספים)
אקולוגיה היא חקר היחסים בין אורגניזמים והשפעה הדדית בין אורגניזמים וסביבתם. קורס זה יכיר לכם את קשת המחקר האקולוגי. תלמדו בקורס על התנאים הפיזיים בכדור הארץ וכיצד הם מעצבים ומשפיעים על החיים, מה גורם לגודל אוכלוסיות של מינים לעלות ולרדת בזמן ובמרחב, כיצד כל כך הרבה מינים יכולים להתקיים יחד, מדוע מערכות אקולוגיות חיוניות לבני אדם וכיצד השפעות פעילות אדם משנות מערכות טבעיות.

נושאים נבחרים במדעי הסביבה

פרופ' אביגדור אבלסון
קורס המציג את מגוון הבעיות הסביבתיות אשר משבשות את תיפקוד המערכות השונות של כדור הארץ ומסכן את המשך תיפקודו כמערכת תומכת בקיומו של האדם.
מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בתחום מדעי הסביבה ולחשוף את הסטודנטים לחשיבות הסביבה, הבעיות והאתגרים שהאנושות מתמודדת איתם (או אמורה להתמודד אך עדיין מתעלמת), ואפיקי הפתרונות השונים.

אבולוציה של חולייתנים: היבטים נבחרים באנטומיה משווה, מבנה ותפקוד

פרופ' רועי הולצמן (ומרצים נוספים)
ההרצאות והמעבדות בקורס כוללות שלושה היבטים עיקריים: המבנה הבסיסי של מערכות הגוף ?הרכות? בחולייתנים, המבנה של מערכות השלד, ובחינה השוואתית של השתנותן של מערכות אלו לאורך ההיסטוריה האבולוציונית של החולייתנים. הדגש הוא על אנטומיה משווה, השתלשלות אבולוציונית, וההתאמה של המבנה לתפקוד. כל מערכת נסקרת מיחידת הפונקציה הבסיסית, עד הארגון של יחידות הפונקציה לאיברים השונים, מיקום האיברים בגוף, והשינויים בתפקוד האיברים בהקשר של סביבות חיים שונות והתנהגות בעלי החיים. בנוסף נסקרות הקבוצות העיקריות של חולייתנים לאורך האבולוציה שלהם, בדגש על ההבדלים בין הקבוצות.

בעלי חיים בתנועה

פרופ' רועי הולצמן (ומרצים נוספים)
הקורס בוחן את ההתאמות של בע"ח לתנועה במים באוויר וביבשה תוך דגש על המנגנונים הביומכניים המאפשרים את התנועה במדיומים השונים והדומה והשונה בדרך בה בע"ח שונים משתמשים במנגנונים הנ"ל.

קריאה נבחרת באקולוגיה

פרופ' פרידה בן-עמי
הקורס בוחן את ההתאמות של בע"ח לתנועה במים באוויר וביבשה תוך דגש על המנגנונים הביומכניים המאפשרים את התנועה במדיומים השונים והדומה והשונה בדרך בה בע"ח שונים משתמשים במנגנונים הנ"ל.

ביולוגיה ימית

פרופ' מיכה אילן
מעל 70% מפני כדור הארץ מכוסים בימים ובאוקיאנוסים בעומק ממוצע של מעל 2000 מ. האוקיאנוסים מהווים שטח ונפח של בתי גידול הגדול בהרבה מזה שעל פני כל היבשות. חלק משמעותי ביותר מכלל אוכלוסיית האדם על פני כדור הארץ מתגורר לאורך החופים ונהנה ממשאבים שונים שהים מספק. הכלכלה של מדינות רבות מושתת על הים ובעיקר של שירותים ומשאבים שונים שהים מספק, כמו בתחום המזון, תובלה, תיירות, נופש, תרבות ופולקלור. הצפיפות ההולכת וגוברת של אוכלוסיית האדם לאורך החופים יוצרת לחצים סביבתיים ובעקבותיהם, לעיתים קרובות, נגרמת פגיעה באקוסיסטמות החופיות. לחצים אלה נגרמים בעקבות בנייה מאסיבית, פיתוח נמלים, תעשיות מזהמות, קידוחים ימיים, יבוש מקטעי ים, בנית איים מלאכותיים ומבנים אחרים כמו שוברי גלים ומזחים. הפגיעה בימים בכלל ובאזורים חופיים בפרט החמירה לאחרונה, וזאת עקב שינויים גלובליים המביאים להתחממות מי הים ועליה בשיעור החומציות שלהם. בנוסף תרחישים של עלית מפלס מי הים ואירועי מזג אויר קיצוני, המלווים את השינויים הגלובליים, צפויים לגרום לפגיעות נוספות בסביבה החופית.
הקורס עוסק בתחומים שצוינו לעיל ובמסגרתו תערך לסטודנטים היכרות עם מגוון בתי גידול ימיים והאורגניזמים החיים בהם, מאזור הכרית (גאות ושפל) ועד לים העמוק. דגש יושם על התאמות האורגניזמים השונים לסביבות חיים שונות, בעיקר באזור החופי בימים טרופיים, ממוזגים וקרים, הן מבחינה מבנית והן מבחינה תפקודית. יושם דגש על לימוד דוגמאות מחופי הארץ, הים התיכון וראש מפרץ אילת.

Marine Systems of the Mediterranean Region: Env. Challenges

Prof. Yehuda Benayahu
Over 70% of the earth is covered with seas and oceans at an average depth of over 2,000 m. The oceans thus offer a much larger habitable area, both in terms of surface area and volume, than all continents put together. The Mediterranean Sea, covering an approximate area of 2.5 million km² (965,000 sq mi), although technically a part of the Atlantic Ocean, is usually identified as a completely separate body of water. The Mediterranean basin covers portions of three continents, Europe, Asia, and Africa, and includes several seas such as the Ligurian Sea, the Tyrrhenian Sea, the Ionian Sea, the Adriatic Sea, and it is also linked to other seas such as the Black Sea and the northern Red Sea. As indicated by its name, derived from the Latin mediterraneus, meaning "in the middle of the earth" (from medius, "middle" and terra, "earth"), the Mediterranean Sea is almost completely enclosed by land: on the north by Anatolia and Europe, on the south by North Africa, and on the east by the Levant. As such, it constituted an important route for merchants and travelers of ancient times that allowed for trade and cultural exchange between various communities of the region (e.g., Phoenicians, Greek, Roman, Egyptian, Levantine, Muslim, and Jewish cultures). The immense cultural, social and economic value of the Mediterranean Sea, it directly linked to its environmental, , ecological, hydrological and geomorphologic traits. The course will provide a short introduction dealing with the above mentioned fields, giving a whole perspective of the Mediterranean basin, including the Gulf of Aqaba (northern Red Sea). Then, students will get to know the various habitats present in the area (such as rocky bottom, sandy bottom, coral reefs, seagrass beds, mangroves, etc.), as well as their biological inhabitants. Moreover, the course will provide students with current issues related to global human impacts on the marine environment, including overexploitation of natural resources in the area, effects of climate change and sea level rise, ocean acidification, as well as coastal management and marine conservation issues.
The course will include a field trip to the Mediterranean coast of Israel.

Applied Molecular Species Identification

Dr. Omri Bronstein (and colleagues)
The course aims at providing students with practical knowledge and tools to conduct an independent barcoding genetic study and to expose them to the potential and limitations of integrating molecular diagnostics in taxonomic research.
The course will combine both wet-lab practices as well as computer analyses.
The course will be given during the semester break.

הרצאות אורח קבועות

פרקים במיון וביולוגיה של חסרי חוליות

יעניין אותך גם

כל הזכויות שמורות למוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z
Silence is Golden