05:02
המוזיאון סגור עכשיו
הפתיחה הבאה היום ב 10:00

אירועים

הדפסהשיתוף

וובינר חדש בסביבה | מדיניות, מעש ומחקר

וובינר שני בסדרה

Zoom. אנא הירשמו בקישור בעמוד זה
הסתיים

איך לשמר את המגוון הביולוגי לנוכח האתגרים הניצבים בפנינו?

השנים הקרובות יציבו אתגרים גדולים בפני יכולתנו לשמר את המגוון הביולוגי של ישראל. בתוך 20 שנה צפויה אוכלוסיית ישראל להכפיל את עצמה, מה שיעצים את גורמי הפגיעה במגוון הביולוגי: הלחץ על השטחים הפתוחים, בעלי חיים וצמחים, שינויי האקלים, פלישות ביולוגיות, זיהומים למיניהם ועוד.
לקשר בין אנשי מעש, מדיניות ומחקר יש חשיבות גדולה בפיתוח ידע וכלים לשימור המגוון הביולוגי. הוובינר יעסוק באתגרי המגוון הביולוגי ב-2021 ובהיבטים המדעיים של הנדרש להתמודדות עמם בעתיד. הדיון יתמקד בארבע השאלות שהוצבו בפני הדוברים, המגיעים מתחום המדיניות, מעש ומחקר של שימור המגוון הביולוגי:
  1. אילו איומים על המגוון הביולוגי בישראל הם המשמעותיים ביותר בקנה מידה מקומי (אתרים ושמורות טבע), אזורי (למשל: גליל, גולן, שפלה, נגב) וארצי, ומה מידת חשיבותם היחסית? 
  2. כיצד ניתן לחזק את יחסי הגומלין בין מדענים, הציבור, מנהלי השטח ומקבלי ההחלטות הנוגעות למגוון הביולוגי ולשמירת הטבע בישראל? 
  3. מה הם הקריטריונים המיטביים, שניתן לפתח באמצעות כלים מדעיים, לקביעת קדימויות לשמירת הטבע והמגוון הביולוגי בישראל? 
  4. איזה מידע על המגוון הביולוגי יסייע לתכנון יעיל ויעזור לקבוע קדימויות לשמירת הטבע והמגוון הביולוגי בישראל?

בהשתתפות:

ד"ר יהושע שקדי, המדען הראשי ומנהל חטיבת מדע, רשות הטבע והגנים
ד"ר אנה טרכטנברוט, ראש תחום מגוון ביולוגי, אגף שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי, המשרד להגנת הסביבה
יהל פורת, מנהל מחלקת אקולוגיה באגף הייעור, קרן קיימת לישראל
אלון רוטשילד, מנהל תחום המגוון הביולוגי, אגף שימור טבע וסביבה; מנהל "החצי הכחול", החברה להגנת הטבע
מנחה ומוביל הדיוןד"ר אורי רול, המחלקה לאקולוגיה מדברית, אוניברסיטת בן גוריון; Israeli Chapter of the Society for Conservation Biology
מגיבהפרופ' תמר דיין, יו"ר מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, פרופסור לזואולוגיה בבית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
ליווי מדעיפרופ' יונתן בלמקר, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט ובית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

> לצפייה בוובינר:

איך לשמר את המגוון הביולוגי לנוכח האתגרים הניצבים בפנינו?

השנים הקרובות יציבו אתגרים גדולים בפני יכולתנו לשמר את המגוון הביולוגי של ישראל. בתוך 20 שנה צפויה אוכלוסיית ישראל להכפיל את עצמה, מה שיעצים את גורמי הפגיעה במגוון הביולוגי: הלחץ על השטחים הפתוחים, בעלי חיים וצמחים, שינויי האקלים, פלישות ביולוגיות, זיהומים למיניהם ועוד.
לקשר בין אנשי מעש, מדיניות ומחקר יש חשיבות גדולה בפיתוח ידע וכלים לשימור המגוון הביולוגי. הוובינר יעסוק באתגרי המגוון הביולוגי ב-2021 ובהיבטים המדעיים של הנדרש להתמודדות עמם בעתיד. הדיון יתמקד בארבע השאלות שהוצבו בפני הדוברים, המגיעים מתחום המדיניות, מעש ומחקר של שימור המגוון הביולוגי:
  1. אילו איומים על המגוון הביולוגי בישראל הם המשמעותיים ביותר בקנה מידה מקומי (אתרים ושמורות טבע), אזורי (למשל: גליל, גולן, שפלה, נגב) וארצי, ומה מידת חשיבותם היחסית? 
  2. כיצד ניתן לחזק את יחסי הגומלין בין מדענים, הציבור, מנהלי השטח ומקבלי ההחלטות הנוגעות למגוון הביולוגי ולשמירת הטבע בישראל? 
  3. מה הם הקריטריונים המיטביים, שניתן לפתח באמצעות כלים מדעיים, לקביעת קדימויות לשמירת הטבע והמגוון הביולוגי בישראל? 
  4. איזה מידע על המגוון הביולוגי יסייע לתכנון יעיל ויעזור לקבוע קדימויות לשמירת הטבע והמגוון הביולוגי בישראל?

בהשתתפות:

ד"ר יהושע שקדי, המדען הראשי ומנהל חטיבת מדע, רשות הטבע והגנים
ד"ר אנה טרכטנברוט, ראש תחום מגוון ביולוגי, אגף שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי, המשרד להגנת הסביבה
יהל פורת, מנהל מחלקת אקולוגיה באגף הייעור, קרן קיימת לישראל
אלון רוטשילד, מנהל תחום המגוון הביולוגי, אגף שימור טבע וסביבה; מנהל "החצי הכחול", החברה להגנת הטבע
מנחה ומוביל הדיוןד"ר אורי רול, המחלקה לאקולוגיה מדברית, אוניברסיטת בן גוריון; Israeli Chapter of the Society for Conservation Biology
מגיבהפרופ' תמר דיין, יו"ר מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, פרופסור לזואולוגיה בבית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
ליווי מדעיפרופ' יונתן בלמקר, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט ובית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

> לצפייה בוובינר:

קרא עוד

אירועים נוספים

כל הזכויות שמורות למוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z
Silence is Golden