21:26
המוזיאון סגור עכשיו
הפתיחה הבאה 30.09.2022 10:00

אירועים

הדפסהשיתוף

יום עיון: ניטור נחל אשלים

יום עיון מקוון באמצעות Zoom

נחל אשלים הוא מהגדולים והיפים בנחלי המדבר. הוא מצוי בתחומי שמורת טבע מדבר יהודה, מאופיין במגוון גבוה של מיני חי וצומח, ונחשב לאתר טיולים פופולרי. המארג – התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל, מרכז את תוכנית הניטור שהחלה בעקבות הזיהום של נחל אשלים ביוני 2017. ביום העיון יוצגו ממצאים מארבע שנות הניטור עד כה.

לשידור מקוון (בזום) של יום העיון לחצו כאן

לאסופת התקצירים לחצו כאן

 

שפכים חומציים בנפח של 100,000 עד 250,000 מ"ק זרמו אל ערוץ הנחל בעקבות פריצה של קיר הסוללה באחת מבריכות אגירת השפכים במפעל כי"ל רותם (לשעבר רותם אמפרט נגב בע"מ) שבראש אגן הניקוז של הנחל. אירוע הזיהום הוא ייחודי מסוגו בעולם, ולא מוכר בספרות מקרה דומה של זיהום נחל מדברי בנפחים כה גבוהים של חומצה.

בעקבות אירוע הזיהום החליטה רשות הטבע והגנים להפעיל תוכנית ניטור במטרה לבחון את השפעות הזיהום על המערכות האקולוגיות בנחל ובסביבותיו. המארג – התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל שבמוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב, קיבל על עצמו את ריכוז תוכנית הניטור הנפרסת על פני חמש שנים (2018–2023). המערך מורכב מ-12 קבוצות מחקר ממוסדות שונים בארץ הבוחנות תחומים כימיים, הידרולוגיים, בוטָניים וזואולוגיים במערכת.

צוות ניטור גיאומורפולוגי בנחל אשלים. צילום: רייל הורביץ

צוות ניטור גיאומורפולוגי בנחל אשלים. צילום: רייל הורביץ

08:30 דברי פתיחה
ד"ר איתי רנן | המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר יהושע שקדי | חטיבת המדע, רשות הטבע והגנים

08:45 סטטוס תוכנית הניטור לאחר ארבע שנים
ד"ר רייל הורביץ | המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל-אביב

09:00 מושב ראשון
הידרוגיאוכימיה
ד"ר אורי נחשון | מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני
ד"ר איתי גבריאלי | המכון הגיאולוגי לישראל
גיאומורפולוגיה
ד"ר רועי אגוזי | התחנה לחקר הסחף, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
קרומים ביולוגיים
ד"ר אלי צעדי | מינהל המחקר החקלאי, מרכז מחקר גילת
בנק זרעים
ד"ר עינב מייזליש-גתי | בנק הגנים הישראלי, מינהל המחקר החקלאי
10:00 הפסקת קפה

10:15 מושב שני
צומח
ד"ר אופיר כץ | מו"פ מדבר וים המלח
ניתוח צומח בחישה מרחוק
עידו ליבנה | המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל-אביב
פרוקי רגליים
גלעד בן צבי | המעבדה האנטומולוגית לאקולוגיה יישומית, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל-אביב
ביואקומולציה ברקמות צומח
פרופ' שמעון רחמילביץ' | מכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
11:15 הפסקת קפה

11:30 מושב שלישי
ביואקומולציה בעקרבים
יורם צביק | אוסף העכבישנים הלאומי, האוניברסיטה העברית בירושלים; דוכיפת, מרכז צפרות ואקולוגיה
ד"ר אפרת גביש-רגב | אוסף העכבישנים הלאומי, האוניברסיטה העברית בירושלים
ביואקומולציה במארג המזון
פרופ' נגה קרונפלד-שור | בית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב

12:00 סינתזה, סיכום ודיון
ד"ר רייל הורביץ | המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל-אביב

13:00 סיום

מעוק נחל אשלים

מעוק נחל אשלים

 

נחל אשלים הוא מהגדולים והיפים בנחלי המדבר. הוא מצוי בתחומי שמורת טבע מדבר יהודה, מאופיין במגוון גבוה של מיני חי וצומח, ונחשב לאתר טיולים פופולרי. המארג – התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל, מרכז את תוכנית הניטור שהחלה בעקבות הזיהום של נחל אשלים ביוני 2017. ביום העיון יוצגו ממצאים מארבע שנות הניטור עד כה.

לשידור מקוון (בזום) של יום העיון לחצו כאן

לאסופת התקצירים לחצו כאן

 

שפכים חומציים בנפח של 100,000 עד 250,000 מ"ק זרמו אל ערוץ הנחל בעקבות פריצה של קיר הסוללה באחת מבריכות אגירת השפכים במפעל כי"ל רותם (לשעבר רותם אמפרט נגב בע"מ) שבראש אגן הניקוז של הנחל. אירוע הזיהום הוא ייחודי מסוגו בעולם, ולא מוכר בספרות מקרה דומה של זיהום נחל מדברי בנפחים כה גבוהים של חומצה.

בעקבות אירוע הזיהום החליטה רשות הטבע והגנים להפעיל תוכנית ניטור במטרה לבחון את השפעות הזיהום על המערכות האקולוגיות בנחל ובסביבותיו. המארג – התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל שבמוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב, קיבל על עצמו את ריכוז תוכנית הניטור הנפרסת על פני חמש שנים (2018–2023). המערך מורכב מ-12 קבוצות מחקר ממוסדות שונים בארץ הבוחנות תחומים כימיים, הידרולוגיים, בוטָניים וזואולוגיים במערכת.

צוות ניטור גיאומורפולוגי בנחל אשלים. צילום: רייל הורביץ

צוות ניטור גיאומורפולוגי בנחל אשלים. צילום: רייל הורביץ

08:30 דברי פתיחה
ד"ר איתי רנן | המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר יהושע שקדי | חטיבת המדע, רשות הטבע והגנים

08:45 סטטוס תוכנית הניטור לאחר ארבע שנים
ד"ר רייל הורביץ | המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל-אביב

09:00 מושב ראשון
הידרוגיאוכימיה
ד"ר אורי נחשון | מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני
ד"ר איתי גבריאלי | המכון הגיאולוגי לישראל
גיאומורפולוגיה
ד"ר רועי אגוזי | התחנה לחקר הסחף, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
קרומים ביולוגיים
ד"ר אלי צעדי | מינהל המחקר החקלאי, מרכז מחקר גילת
בנק זרעים
ד"ר עינב מייזליש-גתי | בנק הגנים הישראלי, מינהל המחקר החקלאי
10:00 הפסקת קפה

10:15 מושב שני
צומח
ד"ר אופיר כץ | מו"פ מדבר וים המלח
ניתוח צומח בחישה מרחוק
עידו ליבנה | המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל-אביב
פרוקי רגליים
גלעד בן צבי | המעבדה האנטומולוגית לאקולוגיה יישומית, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל-אביב
ביואקומולציה ברקמות צומח
פרופ' שמעון רחמילביץ' | מכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
11:15 הפסקת קפה

11:30 מושב שלישי
ביואקומולציה בעקרבים
יורם צביק | אוסף העכבישנים הלאומי, האוניברסיטה העברית בירושלים; דוכיפת, מרכז צפרות ואקולוגיה
ד"ר אפרת גביש-רגב | אוסף העכבישנים הלאומי, האוניברסיטה העברית בירושלים
ביואקומולציה במארג המזון
פרופ' נגה קרונפלד-שור | בית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב

12:00 סינתזה, סיכום ודיון
ד"ר רייל הורביץ | המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל-אביב

13:00 סיום

מעוק נחל אשלים

מעוק נחל אשלים

 

קרא עוד

אירועים נוספים

    כל הזכויות שמורות למוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
    אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z
    Silence is Golden