06:46
המוזיאון סגור עכשיו
הפתיחה הבאה היום ב 10:00

אירועים

הדפסהשיתוף

יום עיון | 5 שנות ניטור בשמורת עברונה

האירוע הסתיים
הצגת חמש שנות ניטור בשמורת עברונה ודיון על המשך הניטור והשיקום

ניטור המערכת האקולוגית בשמורת עברונה בעקבות אירוע הזיהום של 2014

ב-3 בדצמבר 2014 דלפו כ-5,000 מ"ק נפט גולמי מצינור קצא"א לשמורת עין עברונה בערבה הדרומית. לאחר אירוע הזיהום נקטה רשות הטבע והגנים (רט"ג) בפעולות לניקוי הנפט ושיקום האזור. במקביל לפעולות אלה פנתה רט"ג למארג, התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל, במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, כדי לרכז תוכנית ניטור ארוכת-טווח במטרה להעריך את ההשלכות האקולוגיות של דליפת הנפט ואת תהליכי השיקום הטבעיים והיזומים של המערכת.

אירוע הזיהום בשמורת עברונה הוא ייחודי מסוגו בעולם, שכן מדובר בזיהום מערכת אקולוגית מדברית בנפט גולמי. במסגרת הניטור נבחנו גם חלקות שהזדהמו בנפט בשנת 1975 באירוע דומה שהתרחש בחלקה הדרומי של השמורה, מה שאפשר להעריך את השפעותיו ארוכות-הטווח של הזיהום .

ביום העיון יוצגו ממצאים ראשוניים מחמש שנות הניטור והמחקר עד כה.

בתוכנית:

08:30 דברי פתיחה וברכות
ד"ר איתי רנן | מנהל המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל-אביב
שאול גולדשטיין | מנכ"ל רשות הטבע והגנים
ד"ר יהושע שקדי | מדען ראשי, רשות הטבע והגנים
חמש שנות ניטור אקולוגי בעברונה – מבט כללי
ד"ר רייל הורביץ | רכז מערכי ניטור, המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל-אביב

09:00 ח"כ תמר זנברג | השרה להגנת הסביבה

09:10 מושב ראשון – קרקע
הידרופוביות של סדימנטים
ד"ר אילן סתוי | מו"פ מדבר וים המלח
מרכיבי נפט בקרקע
ליאת קויפמן | לודן טכנולוגיות סביבה
תגובה מיקרוביאלית לטיפול ביולוגי בקרקע
פרופ' זאב רונן | המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מיקרואורגניזמים בקרומי קרקע ביולוגיים
ד"ר רועי אנג'ל | Biology Centre CAS, האקדמיה למדעים של צ'כיה

10:10 הפסקה

10:25 מושב שני – צומח
נביטה והתפתחות נבטים
ד"ר עינב מייזליש-גתי | בנק הגנים הישראלי, מנהל המחקר החקלאי
עצי שיטים
ניצן שגב | מו"פ מדבר וים המלח
שיחים ובני שיח
פרופ' שמעון רחמילביץ' | המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

11:10 מושב שלישי – פרוקי רגליים וזוחלים
מזופאונה ופרוקי רגליים קרקעיים
ניצן שגב | מו"פ מדבר וים המלח
פרוקי רגליים שוכני שיטים
ד"ר מרקו פרנטה | המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
עכבישנים
ד"ר אפרת גביש-רגב | אוסף העכבישנים הלאומי, האוניברסיטה העברית בירושלים
זוחלים
פרופ' עמוס בוסקילה | המחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

12:10 הפסקה

12:30 מושב רביעי – עטלפים ועופות
עטלפי חרקים
פרופ' כרמי קורין | המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
עופות
נועם וייס | מרכז הצפרות הישראלי, החברה להגנת הטבע

13:00 סינתזה ודיון
פעולות שיקום בעברונה, לקחים ומסקנות לעתיד
ד"ר טל פולק | רשות הטבע והגנים
סינתיזה, סיכום ודיון בהשתתפות חברי וועדת ההיגוי, החוקרים והקהל הרחב
ד"ר רייל הורביץ | המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל-אביב

בתמונה למעלה: שיטה סלילנית | צילום: עידן שפירא

 

ניטור המערכת האקולוגית בשמורת עברונה בעקבות אירוע הזיהום של 2014

ב-3 בדצמבר 2014 דלפו כ-5,000 מ"ק נפט גולמי מצינור קצא"א לשמורת עין עברונה בערבה הדרומית. לאחר אירוע הזיהום נקטה רשות הטבע והגנים (רט"ג) בפעולות לניקוי הנפט ושיקום האזור. במקביל לפעולות אלה פנתה רט"ג למארג, התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל, במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, כדי לרכז תוכנית ניטור ארוכת-טווח במטרה להעריך את ההשלכות האקולוגיות של דליפת הנפט ואת תהליכי השיקום הטבעיים והיזומים של המערכת.

אירוע הזיהום בשמורת עברונה הוא ייחודי מסוגו בעולם, שכן מדובר בזיהום מערכת אקולוגית מדברית בנפט גולמי. במסגרת הניטור נבחנו גם חלקות שהזדהמו בנפט בשנת 1975 באירוע דומה שהתרחש בחלקה הדרומי של השמורה, מה שאפשר להעריך את השפעותיו ארוכות-הטווח של הזיהום .

ביום העיון יוצגו ממצאים ראשוניים מחמש שנות הניטור והמחקר עד כה.

בתוכנית:

08:30 דברי פתיחה וברכות
ד"ר איתי רנן | מנהל המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל-אביב
שאול גולדשטיין | מנכ"ל רשות הטבע והגנים
ד"ר יהושע שקדי | מדען ראשי, רשות הטבע והגנים
חמש שנות ניטור אקולוגי בעברונה – מבט כללי
ד"ר רייל הורביץ | רכז מערכי ניטור, המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל-אביב

09:00 ח"כ תמר זנברג | השרה להגנת הסביבה

09:10 מושב ראשון – קרקע
הידרופוביות של סדימנטים
ד"ר אילן סתוי | מו"פ מדבר וים המלח
מרכיבי נפט בקרקע
ליאת קויפמן | לודן טכנולוגיות סביבה
תגובה מיקרוביאלית לטיפול ביולוגי בקרקע
פרופ' זאב רונן | המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מיקרואורגניזמים בקרומי קרקע ביולוגיים
ד"ר רועי אנג'ל | Biology Centre CAS, האקדמיה למדעים של צ'כיה

10:10 הפסקה

10:25 מושב שני – צומח
נביטה והתפתחות נבטים
ד"ר עינב מייזליש-גתי | בנק הגנים הישראלי, מנהל המחקר החקלאי
עצי שיטים
ניצן שגב | מו"פ מדבר וים המלח
שיחים ובני שיח
פרופ' שמעון רחמילביץ' | המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

11:10 מושב שלישי – פרוקי רגליים וזוחלים
מזופאונה ופרוקי רגליים קרקעיים
ניצן שגב | מו"פ מדבר וים המלח
פרוקי רגליים שוכני שיטים
ד"ר מרקו פרנטה | המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
עכבישנים
ד"ר אפרת גביש-רגב | אוסף העכבישנים הלאומי, האוניברסיטה העברית בירושלים
זוחלים
פרופ' עמוס בוסקילה | המחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

12:10 הפסקה

12:30 מושב רביעי – עטלפים ועופות
עטלפי חרקים
פרופ' כרמי קורין | המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
עופות
נועם וייס | מרכז הצפרות הישראלי, החברה להגנת הטבע

13:00 סינתזה ודיון
פעולות שיקום בעברונה, לקחים ומסקנות לעתיד
ד"ר טל פולק | רשות הטבע והגנים
סינתיזה, סיכום ודיון בהשתתפות חברי וועדת ההיגוי, החוקרים והקהל הרחב
ד"ר רייל הורביץ | המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל-אביב

בתמונה למעלה: שיטה סלילנית | צילום: עידן שפירא

 

קרא עוד

אירועים נוספים

כל הזכויות שמורות למוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z
Silence is Golden