19:04

אירועים

הדפסהשיתוף
 • דוח מצב הטבע, המארג
  השקת דו"ח מצב הטבע 2022 | המארג

השקת דו"ח מצב הטבע 2022 | המארג

השקת דו"ח מצב הטבע 2022 - מגמות ואיומים

המארג, התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע

במעמד השרה להגנת הסביבה, ח"כ תמר זנברג

דוח"ות מצב הטבע של המארג, התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע, מהווים בסיס ידע מדעי לקבלת החלטות לניהול השטחים הפתוחים והמערכות האקולוגיות בישראל. דו"ח מצב הטבע 2022 – כרך מגמות ואיומים, מציג תמונת מצב מתעדכנת של שינויים בשימושי הקרקע, כולל מצב הצומח ומיפוי תצורות הצומח, מיפוי ופילוח של שרפות ותדירותן, שינויים במדדי רציפות וקיטוע של שטחים פתוחים, מיפוי וניתוח של ניהול השטחים הטבעיים והמיוערים וההגנה עליהם, מיפוי, ניתוח וסיפורי מקרה של זיהום אור בישראל וסקירה מקיפה של השפעת שינוי האקלים על המגוון הביולוגי. כל הנתונים, המפות והטקסטים בהם זמינים לציבור הרחב בדו"חות ובאתר המארג.
 להרשמה ליום העיון לחצו כאן>>

לאתר החדש של המארג >>

תכנית יום העיון

15:00 התכנסות
15:15 מושבים מקבילים (עד 16:15)

הרצאות ודיון: מגמות בכיסוי הצומח בישראל | קומה 1, אולם ארדי
יו"ר: ד"ר רון חן | המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב

 • כיסוי הצומח ותצורות הצומח בישראל – ממצאי דו"ח המארג
  ד"ר רון חן | המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב
 • עלייה עקבית בכיסוי הצומח בעידן שינוי אקלים ויובש? מה עוד לא הבנו?
  פרופ' אבי פרבולוצקי | מִנהל המחקר החקלאי–מרכז וולקני
 • מגמות ארוכות טווח ברמת כיסוי הצומח ביערות המחט בישראל
  ד"ר יגיל אסם | מִנהל המחקר החקלאי–מרכז וולקני
 • יערות מחט בישראל בעידן שינוי אקלים: מתיאוריה ליישום
  פרופ' מרסלו שטרנברג | אוניברסיטת תל אביב
 • התמודדות רשות הטבע והגנים עם מינים פולשים
  ד"ר מרגרטה וולצ'ק | רשות הטבע והגנים
 • דיון | בהנחיית יו"ר המושב

הרצאות ודיון: ניטור שרפות והשפעתן על המערכת האקולוגית בישראל | קומת קרקע, אולם קק"ל
יו"ר: נועם בן-משה | המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב

 • שרפות בשטחים הטבעיים והמיוערים בישראל – ממצאי המארג
  נועם בן-משה | המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב
 • מסקנות מחמש שנות ניטור בעקבות שרפת חורש ובתה בשמורת הכפירה
  ד"ר יריב מליחי | רשות הטבע והגנים
 • מסקנות מהשרפות הגדולות בהרי יהודה – כפירה וכיסלון
  יהל פורת | קרן קימת לישראל
 • תוכנית צמצום שרפות בשטחי אש
  גיא סלעי | צבא ההגנה לטבע
 • השפעת שרפות יער על קרקע
  ד"ר נעמה טסלר | אקולוגית
 • דיון | בהנחיית יו"ר המושב

16:00 הפסקה והתכנסות

16:30 פתיחת התערוכה "שירותי המערכת האקולוגית" | קומה 1, במסגרת התערוכה "מארג החיים"

17:00 אולם המליאה | האודיטוריום ע"ש פביאן סיריל-בואסון, קומת קרקע
מנחה:ניר חסון | "הארץ"

ברכות
יו"ר: פרופ' תמר דיין | יו"ר מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
ח"כ תמר זנדברג | השרה להגנת הסביבה
פרופ' אריאל פורת |
נשיא אוניברסיטת תל אביב
ח"כ פרופ' אלון טל

רעיה שורקי | מנכ"ל רשות הטבע והגנים
ד"ר דורון מרקל | מדען ראשי, קרן קימת לישראל

מושב ראשון | הרצאות
יו"ר: פרופ' פרץ לביא | יו"ר המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי

 • מצב הטבע בישראל 2022
  ד"ר איתי רנן | מנהל המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב
 • זיהום אור בישראל – היבטים אקולוגיים ומרחביים – עיקרי ממצאי דו"ח מצב הטבע
  נועם בן-משה | עורך דו"ח מצב הטבע
 • שינוי האקלים והשפעתו על המגוון הביולוגי
  ד"ר אור קומאי | אקולוג כמותי, המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב

 

מושב שני | הרצאות בזק
יו"ר: פרופ' נגה קרונפלד שור | המדענית הראשית, המשרד להגנת הסביבה ואוניברסיטת תל אביב

ד"ר יהושע שקדי | מדען ראשי, רשות הטבע והגנים
גלעד אוסטרובסקי | מנהל אגף הייעור, קרן קימת לישראל
תמר רביב | מנהלת אגף מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים, המשרד להגנת הסביבה
מגי ברטן | מנהלת תחום שטחים פתוחים, מינהל התכנון, משרד האוצר
פרופ' תמר דיין | יו"ר מוזיאון הטבע ע"ש שטינהרדט, אוניברסיטת תל אביב

דברי סיום: ניר חסון | "הארץ"

19:00 מפגש סיום עם בירה 'עד תחתית החבית'

ההשתתפות ללא תשלום, אך נדרשת הרשמה מראש | להרשמה לחצו כאן>>
לאתר החדש של המארג >>

דוח"ות מצב הטבע של המארג, התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע, מהווים בסיס ידע מדעי לקבלת החלטות לניהול השטחים הפתוחים והמערכות האקולוגיות בישראל. דו"ח מצב הטבע 2022 – כרך מגמות ואיומים, מציג תמונת מצב מתעדכנת של שינויים בשימושי הקרקע, כולל מצב הצומח ומיפוי תצורות הצומח, מיפוי ופילוח של שרפות ותדירותן, שינויים במדדי רציפות וקיטוע של שטחים פתוחים, מיפוי וניתוח של ניהול השטחים הטבעיים והמיוערים וההגנה עליהם, מיפוי, ניתוח וסיפורי מקרה של זיהום אור בישראל וסקירה מקיפה של השפעת שינוי האקלים על המגוון הביולוגי. כל הנתונים, המפות והטקסטים בהם זמינים לציבור הרחב בדו"חות ובאתר המארג.
 להרשמה ליום העיון לחצו כאן>>

לאתר החדש של המארג >>

תכנית יום העיון

15:00 התכנסות
15:15 מושבים מקבילים (עד 16:15)

הרצאות ודיון: מגמות בכיסוי הצומח בישראל | קומה 1, אולם ארדי
יו"ר: ד"ר רון חן | המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב

 • כיסוי הצומח ותצורות הצומח בישראל – ממצאי דו"ח המארג
  ד"ר רון חן | המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב
 • עלייה עקבית בכיסוי הצומח בעידן שינוי אקלים ויובש? מה עוד לא הבנו?
  פרופ' אבי פרבולוצקי | מִנהל המחקר החקלאי–מרכז וולקני
 • מגמות ארוכות טווח ברמת כיסוי הצומח ביערות המחט בישראל
  ד"ר יגיל אסם | מִנהל המחקר החקלאי–מרכז וולקני
 • יערות מחט בישראל בעידן שינוי אקלים: מתיאוריה ליישום
  פרופ' מרסלו שטרנברג | אוניברסיטת תל אביב
 • התמודדות רשות הטבע והגנים עם מינים פולשים
  ד"ר מרגרטה וולצ'ק | רשות הטבע והגנים
 • דיון | בהנחיית יו"ר המושב

הרצאות ודיון: ניטור שרפות והשפעתן על המערכת האקולוגית בישראל | קומת קרקע, אולם קק"ל
יו"ר: נועם בן-משה | המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב

 • שרפות בשטחים הטבעיים והמיוערים בישראל – ממצאי המארג
  נועם בן-משה | המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב
 • מסקנות מחמש שנות ניטור בעקבות שרפת חורש ובתה בשמורת הכפירה
  ד"ר יריב מליחי | רשות הטבע והגנים
 • מסקנות מהשרפות הגדולות בהרי יהודה – כפירה וכיסלון
  יהל פורת | קרן קימת לישראל
 • תוכנית צמצום שרפות בשטחי אש
  גיא סלעי | צבא ההגנה לטבע
 • השפעת שרפות יער על קרקע
  ד"ר נעמה טסלר | אקולוגית
 • דיון | בהנחיית יו"ר המושב

16:00 הפסקה והתכנסות

16:30 פתיחת התערוכה "שירותי המערכת האקולוגית" | קומה 1, במסגרת התערוכה "מארג החיים"

17:00 אולם המליאה | האודיטוריום ע"ש פביאן סיריל-בואסון, קומת קרקע
מנחה:ניר חסון | "הארץ"

ברכות
יו"ר: פרופ' תמר דיין | יו"ר מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
ח"כ תמר זנדברג | השרה להגנת הסביבה
פרופ' אריאל פורת |
נשיא אוניברסיטת תל אביב
ח"כ פרופ' אלון טל

רעיה שורקי | מנכ"ל רשות הטבע והגנים
ד"ר דורון מרקל | מדען ראשי, קרן קימת לישראל

מושב ראשון | הרצאות
יו"ר: פרופ' פרץ לביא | יו"ר המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי

 • מצב הטבע בישראל 2022
  ד"ר איתי רנן | מנהל המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב
 • זיהום אור בישראל – היבטים אקולוגיים ומרחביים – עיקרי ממצאי דו"ח מצב הטבע
  נועם בן-משה | עורך דו"ח מצב הטבע
 • שינוי האקלים והשפעתו על המגוון הביולוגי
  ד"ר אור קומאי | אקולוג כמותי, המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב

 

מושב שני | הרצאות בזק
יו"ר: פרופ' נגה קרונפלד שור | המדענית הראשית, המשרד להגנת הסביבה ואוניברסיטת תל אביב

ד"ר יהושע שקדי | מדען ראשי, רשות הטבע והגנים
גלעד אוסטרובסקי | מנהל אגף הייעור, קרן קימת לישראל
תמר רביב | מנהלת אגף מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים, המשרד להגנת הסביבה
מגי ברטן | מנהלת תחום שטחים פתוחים, מינהל התכנון, משרד האוצר
פרופ' תמר דיין | יו"ר מוזיאון הטבע ע"ש שטינהרדט, אוניברסיטת תל אביב

דברי סיום: ניר חסון | "הארץ"

19:00 מפגש סיום עם בירה 'עד תחתית החבית'

ההשתתפות ללא תשלום, אך נדרשת הרשמה מראש | להרשמה לחצו כאן>>
לאתר החדש של המארג >>

קרא עוד

אירועים נוספים

כל הזכויות שמורות למוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z
Silence is Golden