20:38
הדפסהשיתוף

שירותי המערכת האקולוגית

שירותי המערכת האקולוגית הם התרומות של המערכות האקולוגיות והתהליכים האקולוגיים שהן מקיימות (בשילוב עם תשומות נוספות) לרווחת האדם. נהוג לחלקם לארבע קבוצות של שירותים: שירותי תמיכה וקיום, שירותי ויסות ובקרה, שירותי אספקה ושירותי תרבות ורוח

מאת: יעל גבריאלי | פורסם ב-07 מרץ 2021

אוכלוסיית העולם גדלה בקצב שלא היה כמותו, ורמת החיים הממוצעת דוהרת מעלה-מעלה. התוצאה היא שהמערכות האקולוגיות הולכות ומידרדרות כתוצאה מלחץ הולך וגובר של פיתוח וצריכה אנושיים. בעבר הסתכלנו על רווחת האדם אל מול שמירת הטבע כשני גורמים הניצבים משני צידי המשוואה, זה על חשבון זה, אולם כיום אנחנו יודעים שרווחת האדם וקיומו תלויים במצבן של המערכות האקולוגיות, שתורמות שירותים ותועלות לאנושות שאי אפשר בלעדיהן.

אם כך, מה הן התועלות והתרומות שאנו מקבלים מהטבע? כמה הן שוות? ואיך מעריכים זאת? התרומות והתועלות של המערכות האקולוגיות לרווחת האדם מכונות "שירותי המערכות האקולוגיות". נהוג לחלק אותן לארבע קבוצות עיקריות: שירותי תמיכה וקיום, שירותי ויסות ובקרה, שירותי אספקה ושירותי תרבות ורוח. ארגונים וגופי מחקר ממיינים את שירותי המערכת האקולוגית באופנים שונים, אך ההבדלים ביניהם קטנים. להלן פירוט שירותי המערכות האקולוגיות בהתאם למיון של דוח המילניום.

שירותי תמיכה וקיום חיים

שירותי תמיכה וקיום נובעים ממבנה המערכות האקולוגיות והתהליכים שהן מקיימות, והם הבסיס לקיום המגוון הביולוגי והאדם. שירותים אלו כוללים:

מחזורי החומרים: המחזורים הביוגאוכימיים שבהם משתתפים יצורים חיים, כגון מחזור הפחמן, מחזור החנקן, מחזור הזרחן ומחזור המים.
יצירת קרקע פורייה: בתהליך זה תורמים יצורים חיים לפוריות הקרקע על ידי קיבוע חנקן ופירוק חומר אורגני, אשר מעשירים את הקרקע במרכיבים שחיוניים להתבססות ולגדילה של צמחים.
יצרנות ראשונית: אצירת אנרגיית השמש וקיבוע פחמן אטמוספרי בתרכובות אורגניות עתירות אנרגיה בתהליך הפוטוסינתזה.

שירותי ויסות ובקרה

המערכות האקולוגיות מווסתות את התנאים על פני כדור הארץ ומבקרות אותם דרך מגוון תהליכים ויחסי גומלין:
בקרת איכות אוויר: עצים וצמחים אחרים מסלקים מזהמים מהאוויר ומשחררים אליו חמצן וחומרים נוספים, וכך משפרים את איכותו.
בקרת אקלים: המגוון הביולוגי משפיע על האקלים, הן באופן מקומי והן באופן עולמי. לדוגמה, צמחייה משפיעה על האקלים באופן מקומי: על הטמפרטורה, זרימת הרוחות והמשקעים המקומיים. צמחים ואצות מטמיעים פחמן דו-חמצני ואוגרים אותו בגופם. באופן זה הם הופכים את המערכות האקולוגיות למאגרי פחמן ומהווים גורם מרכזי ביכולתן של המערכות האקולוגיות להתמודד עם שינויי אקלים.
מיתון אירועים טבעיים קיצוניים: המערכות האקולוגיות ממתנות נזקי שיטפונות, סערות, גלי צונאמי, גלישות קרקע ומפולות שלגים. לדוגמה, צמחייה מאיטה את זרימת מי הגשמים ועל ידי כך משפרת את החלחול ומונעת שיטפונות וסחף קרקע, העלולים לגרום להרס תשתיות ולזיהום מקורות מים.
ויסות מים: העיתוי והעוצמה של נגר עילי, שיטפונות ומילוי חוזר של האקוויפרים יכולים להיות מושפעים מאוד מכיסוי הצומח. לדוגמה, ייבוש אזורי ביצה וכריתת יערות והפיכתם לשטחים חקלאיים יגררו שינויים במאגרי המים.
טיהור מים: מערכות אקולוגיות של נחלים, מקווי מים וביצות מסננות את המים ומונעות זיהום במורד הזרם.
מניעת סחף קרקע: סחף קרקע הוא מרכיב מרכזי בדרדור מערכות אקולוגיות ומדבור. כיסוי צומח מונע סחף קרקע. פוריות הקרקע חיונית לגידול צמחים ולחקלאות.
האבקה: תהליך ההאבקה הכרחי להמשך קיומם של מינים רבים של צמחים וליצירת פירות, ירקות, גרעינים וזרעים. במינים רבים של צמחים הוא מתבצע על ידי בעלי חיים, בעיקר חרקים, אבל גם ציפורים ועטלפים. 87 מתוך סך כל 115 הגידולים החקלאיים העיקריים תלויים בבעלי חיים להאבקתם.
הדברה ביולוגית: יחסי הגומלין בין היצורים במערכת האקולוגית, בעיקר טריפה וטפילות, מבקרים את רמות המזיקים ונשאי המחלות שתוקפים צמחים, בעלי חיים ובני אדם. ציפורים, עטלפים, צרעות, צפרדעים ופטריות פועלים כבקרים פנימיים במערכת האקולוגית.

שירותי אספקה

המערכות האקולוגיות הן המקור לחלק גדול מהחומרים שאנחנו צורכים או עושים בהם שימוש.
מזון וסיבים:  אלו כוללים מגוון רחב ביותר של מוצרי מזון וחומרים (כדוגמת עץ, פשתן, משי, כותנה), שמופקים מצמחים, בעלי חיים ומיקרואורגניזמים. מרבית המזון והחומרים מיוצרים במערכות חקלאיות מנוהלות, אבל מקצת המזון מגיע ממערכות טבעיות, כגון מערכות מים מתוקים ומלוחים ויערות.
חומרי דלק: מערכות אקולוגיות מספקות חומרי גלם רבים, כגון עץ, שמנים ודלקים ביולוגי, שמהווים מקור אנרגיה.
משאבים גנטיים: אלו כוללים את הגנים והמידע הגנטי לטיפוח מינים לטובת האדם, כדוגמת חיות משק, צמחי חקלאות ומיקוראורגניזמים לביוטכנולוגיה.
חומרי טבע: מערכות אקולוגיות מקיימות מינים רבים שמהווים מקור לחומרי טבע לתעשיית הרוקחות והמזון.
משאבים קישוטיים: מוצרים מבעלי חיים, כמו פרוות, פנינים וקונכיות, ומצמחים כמו פרחים ועץ, משמשים לקישוט.
מים מתוקים: מערכות אקולוגיות הן מרכיב חשוב במחזור המים בטבע והן מטהרות את המים ומווסתות את זרימתם. צמחייה ויערות משפיעים על כמות המים הזמינה במקום. המים הם משאב שהוא גם שירות אספקה וגם שירות ויסות ובקרה.

שירותי תרבות ורוח

אי אפשר לתאר את התרבות האנושית ללא ההשראה שקיבלנו מהטבע בכל ענפי היצירה האנושית. הטבע מספק לנו:
מגוון תרבותי: מגוון המערכות האקולוגיות הוא אחד הגורמים שהשפיעו על מגוון התרבויות האנושיות.
ערכים רוחניים ודתיים: דתות רבות מייחסות ערכים רוחניים ודתיים למערכות אקולוגיות או לרכיבים שלהן.
מערכות ידע: מערכות אקולוגיות משפיעות על מערכות הידע שמפותחות על ידי חברות אנושיות שונות.
ערכים חינוכיים: מערכות אקולוגיות ורכיביהן משמשים בסיס לחינוך פורמלי ולא פורמלי.
ערכים אסתטיים: אנשים רבים מוצאים יופי וערכים אסתטיים בהיבטים שונים של המערכות האקולוגיות, כפי שהם באים לידי ביטוי, לדוגמה, בפארקים, מסלולי נוף ובחירת אתרי מגורים.
יחסים חברתיים: המערכות האקולוגיות משפיעות על אופי היחסים החברתיים בתרבויות מסוימות. לדוגמה, קהילות דייגים הן שונות מבחינה תרבותית מחברות נוודים או מכפרים חקלאיים.
בילוי בחיק הטבע וטיפוח הבריאות הנפשית והפיזית של האדם: הבילוי במרחבים ירוקים או טבעיים חשוב לבריאותו הנפשית והפיזית של האדם.
תיירות: המערכות האקולוגיות הן אתרי משיכה לתיירים ואלו מכניסים סכומים נכבדים לקהילות ומדינות רבות.
השראה רוחנית והנאה: התפתחות התרבות והשפה שלובות בסביבה הטבעית. יותר מכך, הטבע הוא הבסיס להשראה וליצירה התרבותית האנושית.
תחושת "מקום": במקומות רבים בעולם, הנוף או ערכי טבע ייחודיים, כגון הרים, עצים או נהרות, הפכו לסמלים, לערכי דת קדושים ולמרכיבים חשובים בתרבות המקומית. ערכים טבעיים אלו קיימים בכל התרבויות האנושיות והם חשובים למנהגים ולתחושת השייכות למקום. לדוגמה, הר הפוג'י בתרבות יפן או עצי האלון סביב קברי קדושים ביהדות ובאיסלאם.
מורשת תרבותית:  חברות רבות מייחסות ערכיות גבוהה לקיומם של נופי מורשת או מינים שחשובים למורשתם התרבותית. לדוגמה, נופי המורשת של הטרסות בהרי יהודה או הכלניות שמופיעות שוב ושוב בספרות ובשירה העברית.

רוצה לקרוא עוד?

    כל הזכויות שמורות למוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
    אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z
    Silence is Golden