09:08
הדפסהשיתוף

תפוצה בזמן ובמרחב

הבנת ההיסטוריה של החיים על פני כדור הארץ דורשת לצלול לעומק הזמן ולהתפרש במרחב.

עובד מתוך University of California Museum of Paleontology's Understanding Evolution | פורסם ב-30 אפריל 2015

כאשר עוסקים באבולוציה, צריך לזכור כי טווחי הזמן שעליהם אנחנו מדברים הם עצומים ביחס לחיי אדם או אף להיסטוריה האנושית, ושהמרחבים הנדרשים לכך כוללים את כל שטחי היבשות והאוקיינוסים. בניית ציר הזמן, באופן יחסי של מה קדם למה ובאופן מוחלט של תיארוך, במקביל לפריסתו במרחב גיאוגרפי משתנה, הם שלבים הכרחיים בהבנת הסרט שנגלל לפנינו – ההיסטוריה של החיים על פני כדור הארץ.

עדויות גיאוגרפיות

הפיזור של יצורים חיים על פני כדור הארץ מספק רמזים לגבי ההיסטוריה שלהם ושל פני השטח של כדור הארץ. עדויות אלו מצטרפות לפסיפס לא רק של האבולוציה של החיים אלא גם של נדידת היבשות (טקטוניקת הלוחות).

יונקי כיס נמצאים באמריקה הדרומית והצפונית, באוסטרליה ובניו-גינאה, מקומות שכיום הם רחוקים מאוד זה מזה. אין עדות לכך שיונקי כיס חצו את האוקיינוס בשחייה או נדדו לרוחב יבשת אסיה, ולא ידוע על נתיבי נדידה בין שני המרחבים הגיאוגרפיים המרוחקים הללו. אם כך, כיצד נפוצו יונקי הכיס ממקום ההיווצרות שלהם לאזורים השונים בעולם?

תפוצת יונקי כיס היום

מאובנים של יונקי כיס נמצאו באנטרקטיקה, בדרום אמריקה ובאוסטרליה. במהלך המאה ה-20, מדענים הוכיחו כי מה שהיום הוא דרום אמריקה היה פעם חלק מיבשה קדומה שנקראה גונדוואנה, שהתפצלה לפני 160-90 מיליון שנה. יונקי כיס לא היו צריכים לנדוד מחלק אחד של העולם למשנהו; הם פשוט שטו על היבשות שלהם למיקומם הנוכחי.

תפוצת יונקי כיס בתקופת היורה

ציר הזמן (כרונולוגיה)

גיל כדור הארץ והיצורים החיים עליו נקבע על ידי שני קווי עדויות משלימים זה לזה: תיארוך יחסי ותיארוך מוחלט.
תיארוך יחסי ממקם מאובנים ברצף על ציר הזמן לפי מיקומם בשכבות הסלע. כאשר נוצרות שכבות סלע, הן מרובדות זו על גבי זו – שכבה צעירה ששוקעת על גבי שכבה עתיקה יותר שמתחתיה. לכן, גם המאובנים שנמצאים בשכבות העליונות צעירים יותר ממאובנים שנמצאים בשכבות תחתונות יותר. באופן זה ניתן לשחזר את סדר קיום המינים לאורך ציר הזמן. יש מקרים שבהם שיטה זו לא ישימה, למשל כאשר שכבות הסלע לא הושקעו בצורה אופקית, עברו הזזה זו ביחס לזו או עברו תהליכים כמו כיפוף, שבירה ו/או העתקה. במקרים אלו, החוקרים מצליבים את המידע משכבות הסלע עם מידע ממקורות אחרים ומשחזרים את ההסטה הגיאולוגית שהתרחשה. על ידי מחקר משווה בין שכבות הסלע בכל העולם אנחנו יכולים לדעת מי מהיצורים החיים (שהפכו למאובנים) הופיע קודם ומי אחר כך, אך איננו יכולים לדעת את גילם המדויק.

תיארוך יחסי ומוחלט בחתך גיאולוגי

תיארוך מוחלט מבוסס על זמן מחצית החיים של יסודות רדיואקטיביים. תיארוך זה מאפשר לקבוע גיל מדויק לסלעים, ומכאן גם למאובנים שנמצאים בהם. סלעים עתיקים מאוד מתוארכים על ידי חומר געשי. סלעים צעירים מ- 50,000 שנה מתוארכים על ידי פחמן רדיואקטיבי.

אולי יעניין אותך גם

כל הזכויות שמורות למוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z
Silence is Golden